4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912)

Karar Sayısı: 2912

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12. maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Ağustos 2020

 

(30 Ağustos 2020 Tarihli ve 31229 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

29.8.2020 TARİHLİ VE 2912 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan bazılarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

-- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler

 

 --- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL'yi aşmayanlar

45

 --- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL'yi aşıp, 130.000 TL'yi aşmayanlar

50

 --- Diğerleri

80

-- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

 

 --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

 

  ---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL'yi aşmayanlar

45

  ---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL'yi aşıp, 135.000 TL'yi aşmayanlar

50

  ---- Diğerleri

80

 --- Diğerleri

 

  ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar

130

  ---- Diğerleri

150

-- Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler

 

 --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler

 

  ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar

130

  ---- Diğerleri

150

 --- Diğerleri

220

 

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 09 Ekim 2020 13:10
Haber
2020 / 35 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26. Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 27.08.2020 Sayı...

Haber
Giresun'daki Sel Felaketi Sebebiyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ SEBEBİYLE PRİM BORÇLARININ ÖDENME SÜRELERİ İLE KURUMA VERİLMEKLE YÜKÜMLÜ OLUNAN...

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (02 Ekim 2020 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Mevzuatta Son Çıkanlar