4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2019 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1384)

 

(02 Ağustos 2019 Tarihli ve 30850 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 1384

4.7.1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3. maddesine göre 2019 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 9.8.2019, diğer yarısının 13.12.2019 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince karar verilmiştir.

1 Ağustos 2019


Eklenme Tarihi : 02 Ekim 2019 09:10
Haber
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA...

Haber
Varlık Barışı Tebliğ Seri No:1

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI...

Mevzuatta Son Çıkanlar