4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kan. Geçici 24. Mad. Birinci Fıkrasında, Geçici 27. Mad. Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, arar Sayısı: 3423)

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(13 Ocak 2021 Tarihli ve 31363 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 3423

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun;

a) Geçici 24. maddesinin birinci fıkrasında,

b) Geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde,

c) Geçici 28. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında,

belirtilen destek tutarlarının, 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılmasına, 4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesinin yedinci fıkrası ile geçici 28. maddesinin altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

12 Ocak 2021


Eklenme Tarihi : 16 Şubat 2021 15:02
Haber
2020 / 53 Sayılı Genelge - Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

2020 / 53 Sayılı Genelge - Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Ekleri

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(07 Ocak 2021 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (01 Mart 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Mevzuatta Son Çıkanlar