2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3320)

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 3320

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21. maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9.12.1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 96. maddesinin (C) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

22 Aralık 2020

 

22.12.2020 TARİHLİ VE 3320 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21. maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9.12.1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1 - Bu Kararın 1. maddesiyle yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31.5.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere %0 olarak tespit edilmiştir."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

16.12.1997

23202 (Mükerrer)

 


Eklenme Tarihi : 29 Aralık 2020 13:12
Haber
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(07 Ocak 2021 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (25 Ocak 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Mevzuatta Son Çıkanlar