2021 / 30 Sayılı Genelge - Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih : 09.09.2021

Sayı : E-41481264-207.02-30961273

Konu : Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği

 

GENELGE

2021 / 30

 

Bilindiği gibi, 19.7.2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık indirim uygulamasında işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 2021/Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak sorgulanacağı açıklanmış idi.

Konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, beş puanlık indirimde işverenin Türkiye geneli Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusunun 1.1.2022 tarihinden (2022/Ocak ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden) itibaren yapılmasına karar verilmiş olup, 19.7.2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede yer alan "1.9.2021" tarihi "1.1.2022", "2021/Eylül" ifadesi "2022/Ocak" olarak değiştirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Eklenme Tarihi : 01 Ekim 2021 09:10
Haber
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(10 Eylül 2021 tarihinde SGK tarafından yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (15 Ekim 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Mevzuatta Son Çıkanlar