2020 / 21 Sayılı Genelge - 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih: 19.06.2020 Sayı: 92604331-010.06.02-E.7267869...

2020 / 20 Sayılı Genelge - İşveren İşlemleri Genelgesi

2020 / 20 Sayılı Genelge - İşveren İşlemleri Genelgesi

7247 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7247                             ...

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

Adalet Bakanlığından: KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ (26 Haziran 2020 Tarihli ve 31167 Sayılı Resmi...

Kısa çalışma ödemeleri erkene alındı

KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ ERKENE ALINDI Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,...

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: KARAR (25 Haziran 2020 Tarihli ve 31166 Sayılı Resmi Gazete’...

Haber
2020 / 19 Sayılı Genelge - Türkiye - Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih : 17.06.2020...

Haber
Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN...

Haber
2020 / 18 Sayılı Genelge - Türkiye - Moldova Sosyal Güvenlik Anlaşması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih: 16.06.2020 Sayı...

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında KDV Uygulaması
Nuri DEĞER

I- GİRİŞ

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında KDV uygulaması konusunda açıklamalara geçmeden önce, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının KDV Kanunu ile ilgili olan hükümleri hakkında açıklamalarda bulunmakta fayda vardır.

Uluslararası gelişmeler özellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) düzenlemeleri dikkate alınarak yapılan 5520 sayılı KVK’da “transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” adıyla, düzenlemeler 01 Ocak 2007 den geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER