Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(10 Eylül 2021 tarihinde SGK tarafından yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YANGINDAN ETKİLENEN YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ (05...

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4313)

(30 Temmuz 2021 Tarihli ve 31553 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar Sayısı: 4313 Ekli...

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4312)

CUMHURBAŞKANI KARARI (30 Temmuz 2021 Tarihli ve 31553 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar...

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:...

Haber
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 57

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ...

Haber
2021 / 26 Sayılı Genelge - Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 19.07.2021 Sayı...

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (20 Eylül 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimleri İle Bu Kurumların Ürettikleri Ürünlerin Tesliminde KDV İstisnası
Nuri DEĞER

I- GİRİŞ

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimleri İle Bu Kurumların Ürettikleri Ürünlerin Tesliminde KDV İstisnası 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13/m, geçici 20. ve 39. maddelerinde düzenlenmiştir.

Söz konusu Kanun maddelerinde yapılan düzenlemeler 2 konu etrafında toplanabilir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER