İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2945)

Karar Sayısı: 2945 Ekli "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına...


Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TARIM SİGORTALARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE...

2020 / 36 ve 2020 / 37 Sayılı SGK Genelgeleri

2020 / 37 Sayılı Genelge - Türkiye-Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Ekleri 2020 / 36 Sayılı Genelge - Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Ekleri

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ...

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ...

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)

Karar Sayısı: 2913 Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin...

Haber
2020 / 35 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26. Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 27.08.2020 Sayı...

Haber
Giresun'daki Sel Felaketi Sebebiyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ SEBEBİYLE PRİM BORÇLARININ ÖDENME SÜRELERİ İLE KURUMA VERİLMEKLE YÜKÜMLÜ OLUNAN...

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (02 Ekim 2020 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması
Ahmet EROL

I- GİRİŞ

Genellikle kamu yararına olan bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere “vakıf” (foundation) denir. Sözlükte “bir şeyi daimî olarak durdurmak” anlamına gelmektedir. Vakıf, bir kişinin, belirli bir hizmetin yerine getirilmesi ya da başkalarının yararlanması için malını ya da parasını ya da mülkünün bağışlayarak oluşturmuş olduğu mal varlıklarıdır. Vakfın amacı; hukuka uygun, belirli, anlaşılabilir olmalı ve süreklilik arz etmelidir(1).  Vakıflar Medeni Kanun’un belirlediği usullere göre kurulurlar. Vakıf, tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Vakıf mallarının, vakfın amaçlan doğrultusunda kullanılmasını sağlamakla görevli bir Vakıf Yönetim Kurulu vardır. Bir kişi, gerekli parayı ya da malları koyarak vakıf kurabileceği gibi, birden çok kişi de işbirliği yaparak vakıf kurabilir. Vakıfların amacı kâr sağlamak değildir. Vakıfların zorunlu organları mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur. Vakıfların ihtiyari organları ise danışma kurulu ve onur kuruludur. Yaptıkları faaliyetlerle topluma ve insanlığa yararlı katkılarda bulunmak amacıyla kurulan vakıflar, kıt kaynaklarını daha etkin yönetmek, vergi yüküyle karşılaşmamak, kendilerine yapılacak bağışları vergiden indirme teşviki ile çekici hale getirerek ayırmak amacıyla vergi bağışıklığına sahip olmak isterler. Vakıfların vergi bağışıklığı sağlamaları için yapmaları gerekenler yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER