Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(07 Ocak 2021 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ


Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (12 Ocak 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN...

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3327)

Karar Sayısı: 3327 Ekli "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına...

2020 / 52 Sayılı Genelge - 2020 / 45 Sayılı Genelge'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 22.12.2020 Sayı...

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ PROGRAMI VE UYGULAMA...

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3324)

CUMHURBAŞKANI KARARI (23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar...

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3323)

CUMHURBAŞKANI KARARI (23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar...

Haber
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3321)

CUMHURBAŞKANI KARARI (23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar...

Haber
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3319)

CUMHURBAŞKANI KARARI (23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar...

İskontolarda KDV Uygulaması
Nuri DEĞER

I- İSKONTONUN TANIMI

İşletmelerin satışlarını artırmak için devamlı olarak çalıştıkları bayi ve alıcılarına, mal veya hizmet alımları sırasında veya belli bir dönemde satın aldıkları mal ve hizmet tutarına bağlı olarak yapılan ödemeye iskonto veya ciro primi denilmektedir. Genellikle büyük işletmelerin belirli hedefleri aşan bayilerine yıl sonlarında ödenen bir başarı primidir.

İskonto, esas itibariyle mal ve hizmetin daha düşük fiyatta satılmasını ifade eder. Pazarlama politikasının bir aracıdır.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER