193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046)

CUMHURBAŞKANI KARARI (31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır) Karar...

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970)

CUMHURBAŞKANI KARARI (25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır) Karar...

7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (25 Aralık 2021 tarihli...

7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’...

Haber
193 Say. GVK’nun 94. Mad. Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12.1.2009 Tarihli ve 2009/14592 Say. BKK’nın ... Karar Sayısı:4936

CUMHURBAŞKANI KARARI (22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır) Karar...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(16 Aralık 2021 tarihinde SGK tarafından yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (24 Aralık 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Taşımacılık Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu
Nuri DEĞER

I- GİRİŞ

Taşımacılık hizmetleri, ticari faaliyet kapsamında bir işlem olduğundan katma değer vergisine tabi olduğu konusunda, hiç bir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak taşımacılık hizmetleri KDV uygulamasında farklı şekilde ele alındığından üzerinde durulmasında fayda vardır.

KDV uygulamasında özellik arz eden taşımacılık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER