Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (19 Eylül 2019 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...


Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(13 Eylül 2019 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ


Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN MUHASEBE UYGULAMALARINA VE BELGELERİN SAKLANMASINA...

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL...

7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7186                                                                      Kabul...

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 1314)

Karar Sayısı: 1314 Ekli "Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine...

7183 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7183                                                      Kabul...

7180 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (05 Temmuz 2019 Tarihli...

Haber
Kurumlar Vergisi Kanunu 52 Sayılı Sirküleri

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ...

Haber
OHAL Kapsamında yürürlüğe konulan KHK’ler gereği kapatılan kurum ve kuruluşlardan olan alacakların takip usulü hakkında Danıştay 5. daire kararı

(04 Temmuz 2019 Tarihli ve 30821 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından:...

Haber
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)

Karar Sayısı: 1266 Ekli "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine...

Devredilen KDV’nin Azaltılması İçin Öneriler
Nuri DEĞER

I- GİRİŞ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulanmaya başlamasından itibaren ortaya çıkan en önemli konuların başında devreden KDV’nin iadesi sorunudur.

Doğal olarak devreden KDV tutarı artıkça sorunun çözümü daha da güçleşmektedir.

Devamı için tıklayınız...
FAYDALI LİNKLER