Yaklaşım Kategorileri
400 Sayfa

1. Hamur Kağıt

Lüks Kapak

Nisan 2011 Baskı

KDV Dahil

40,00 TL

Serkan AĞAR

* KAVRAM ve KAPSAM
* TEKNİK SAPTAMA
* EMSAL ARAŞTIRMASI.
* TF DÜZENLEMESİNİN KAPSAMI
* BİR VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMİ OLARAK TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
* TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMININ HUKUKİ ŞEKİLLERİ
* TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMININ HUKUKİ NİTELİĞİ
* VERGİ NORMUNU ETKİSİZLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÖZEL HUKUK İŞLEMLERİ: PEÇELEME
* PEÇELEMENİN SOMUT ÖRNEĞİ: TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
* TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ
* PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMASI (PFA)
* TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA DÜZELTME
* KÂR PAYI DAĞITIMI
* DÜZELTME VE VERGİ ANLAŞMALARI
* TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA BELGELENDİRME
* HUKUKİ NİTELİĞİ

Satın Al İçindekiler