Yaklaşım Kategorileri
208 Sayfa

1. Hamur Kağıt

Lüks Kapak

Mart 2011 Baskı

KDV Dahil

25,00 TL

Arif TEMİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Baş İş Müfettişi

Kamu Yönetimi Uzmanı

* İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDENLE FESH EDİLMESİ

* 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NDA İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI

* İŞÇİNİN İŞE İADE EDİLMESİ VE İŞE BAŞLATILMAMASININ SONUÇLARI

* SAĞLIK NEDENLERİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

* İŞVERENİN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESH ETMESİNİ GEREKTİRECEK AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER VE BENZERLERİ

* İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRILIKTAN DERHAL FESH EDİLMESİNDE SÜRE


* İŞVEREN TARAFINDAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESH ETMESİNİ GEREKTİRECEK ZORLAYICI SEBEPLER

* İŞÇİNİN GÖZALTINA ALINMASI VEYA TUTUKLULUĞU SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİ DERHAL FESH EDİLMESİ

* ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK

* İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESH EDİLMESİ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLARA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI VE DEĞERLENDİRMELERİ

Satın Al İçindekiler