Yaklaşım Kategorileri

 160 Sayfa
1. Hamur Kağıt

Lüks Kapak
Ocak 2011 Baskı
KDV Dahil
20.00 TL

Yunus Emre YILMAZOĞLU

* KONUNUN KURAMSAL TEMELLERİ VE GELİŞİMİ

* VERGİLENDİRME YETKİSİNİN HUKUK DEVLETİ VE SOSYAL DEVLET İLKELERİ AÇISINDAN SINIRLARI

* VERGİLERİN YASALLIĞI İLKESİ ve TARİHSEL BOYUTU ÜZERİNE KISA SÖYLEMLER

* CUMHURİYET DÖNEMİ ANAYASALARINDA YER ALAN DÜZENLEMELER

* DOKTRİN VE YARGI KARARLARINDA İLKENİN YERİ

VERGİLENDİRME ALANINDA BAKANLAR KURULU’NUN DÜZENLEME YETKİLERİ

* ANAYASAL DAYANAKLAR AÇISINDAN İRDELEME

* BAKANLAR KURULU’NA TANINAN DEĞİŞİK DÜZENLEME YETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

* BAKANLAR KURULU’NUN DÜZENLEME YETKİSİNİN SINIRLARI

* YETKİ VEREN YASAYA DAİR SINIRLAR

* DÜZENLEYİCİ İŞLEM AÇISINDAN SINIRLAR

* TAKDİR YETKİSİNE ÇİZİLEN SINIRLAR
Satın Al İçindekiler