Yaklaşım Kategorileri


 

278 Sayfa

1. Hamur Kağıt

Lüks  Kapak

Temmuz 2010 Baskı

KDV Dahil

25.00 TL

Hidayet MAT

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörü

Antalya Defterdarı

* YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNE GÖRE KAMU ARAZİLERİNİN YATIRIMLARA TAHSİSİ

* YABANCI SERMAYENİN TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMASI

* ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ARSA, ARAZİ VE DİĞER TEŞVİKLER

* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ARSA, ARAZİ VE DİĞER TEŞVİKLER

* ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE ARSA, ARAZİ VE DİĞER TEŞVİKLER

* SERBEST BÖLGELERDE ARSA, ARAZİ VE DİĞER TEŞVİKLER

* HAZİNE ARAZİLERİ ÜZERİNDE ÖN İZİN, KULLANMA İZNİ VE İRTİFAK HAKKI İŞLEMLERİ

* HAZİNE ARAZİLERİNDE TERSANE YATIRIMI TEŞVİKİ

* ENERJİ YATIRIMLARINDA ARSA- ARAZİ TEŞVİK UYGULAMALARI VE YER TEMİNİ İŞLEMLERİ

* HAZİNEYE AİT ARSA VE ARAZİLERİN DOĞRUDAN SATIŞI

Satın Al İçindekiler