Yaklaşım Kategorileri
İDARİ PARA CEZALARI İTİRAZ VE DAVA YOLLARI

360 SAYFA LÜKS KARTON KAPAK
 2008 EKİM BASKI
KDV Dahil
30,00 TL

 

Mehmet BULUT

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

 

- 5510 Sayılı Kanun'da Yer Alan Tüm İdari Para Cezaları ve Açıklamalar

- Yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliğinde Yer Alan Düzenlemeler

- İdari Para Cezalarına Karşı Kurum'a İtiraz

- İdari Para Cezalarına Karşı Dava Açma

- Bölge İdare Mahkemesi'ne İtiraz

- Danıştay'a Temyiz Yoluyla Başvuru

- Yargılamanın Yenilenmesi

- Kararın Düzeltilmesi

- Zamanaşımı

- Cezada İndirim Uygulaması

- Uzlaşma

- İdari Para Cezalarının Tecili

- Örnek Belgeler ve Dilekçeler

Satın Al İçindekiler