Yaklaşım Kategorileri


760 SAYFA
 1. HAMUR KAĞIT
LÜKS KAPAK
EKİM 2008 BASKI
 KDV Dahil
40,00 TL
 

Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ
Uludağ Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Adnan GERÇEK                                      Doç. Dr. Mehmet YÜCE

Uludağ Üniversitesi İİBF                                    Uludağ Üniversitesi İİBF

Maliye Bölümü Öğretim Üyesi                            Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

 • Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

 • Gelir Unsurları ve Gelirin Tespiti

 • Gelirin Beyanı, Gelir Vergisinin Tarhı (Hesaplanması) ve Ödenmesi

 • Kurumlar Vergisinin Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellefleri ve Mükellefiyet

 • Kurumlar Vergisinde Matrah Tespiti

 • Kurum Kazancının Tespiti

 • Vergiye Tabi Matrahın Beyanı, Kurumlar Vergisinin Tarhı ve Ödenmesi

 • Vergi Dışı Kurumlar (Muafiyet) ve Kazançlar (İstisnalar)

 • Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler

 • Katma Değer Vergisinin Konusu, Mükellefleri ve Vergiyi Doğuran Olaylar

 • Katma Değer Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar

 • Özel Tüketim Vergisini Doğuran Olaylar, Mükellefi, Muaflık ve İstasnalar

 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

 • Özel İletişim Vergisi - Şans Oyunları Vergisi - Damga Vergisi -Gümrük Vergisi

 • Servet Üzerinden Alınan Vergiler

 • Veraset ve İntikal Vergisi: Konusu, Mükellefi, Vergiyi Doğuran Olaylar

 • Emlak Vergisi: Konusu, Mükellefi, Vergiyi Doğuran Olaylar

 • Motorlu Taşıtlar Vergisi: Konusu, Mükellefi, Vergiyi Doğuran Olaylar 

Satın Al İçindekiler