Yaklaşım Kategorileri
VERGİ HUKUKUNDA VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SUÇU+

224 SAYFA LÜKS KARTON KAPAK
 2008 BASKI
KDV Dahil
15,00 TL

 

Dr. Fatma TAŞ

MAHREMİYET VE MAHREMİYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ

ANAYASAL HÜKÜMLERDE MAHREMİYET

ÖZEL HUKUKTA MAHREMİYETE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SUÇU

VERGİ MAHREMİYETİNİN KAPSAMI VE ÇERÇEVESİ

VERGİ MAHREMİYETİ İHLALİ SUÇUNDA FAİL

VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLAL SUÇUNUN UNSURLARI

VERGİ GİZLİLİĞİNE UYMA SÜRESİ

SUÇUN CEZASI

VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ AÇISINDAN YARGI SÜRECİ

CEZA DAVASI

VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLALDE ZAMANAŞIMI

VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL SUÇUNDA DAVANIN DÜŞMESİ

RE'SEN SORUŞTURMA

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

MEMURLAR VE HAKİMLERİN FAİL OLMASI DURUMU

DAVANIN GÖRÜLMESİ VE KARAR

KARARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI

Satın Al İçindekiler