Yaklaşım Kategorileri

İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
VE TÜRKİYE UYGULAMASI
TÜKENMİŞTİR

YAZARLAR

NİYAZİ GÜNEY

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü

İHSAN ÇAKMAK

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müd. Yetkili Daire Bşk.
(Strateji Geliştirme Daire Başkanı)

İlgili;

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Usul ve Esasları

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Dilekçe Örneği

- İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler

- Güncel Uluslararası Diğer Özel Hukuk Sözleşmeleri

- Anayasa Mahkemesi Kararları

- Danıştay Kararları

- Yargıtay Kararları

- Sözleşmeler ve Kanunların TBMM Gerekçeleri

 

896 SAYFA, LÜKS CİLT,  EYLÜL 2007 BASKI,  KDV Dahil 60,00 TL

Satın Al İçindekiler