Yaklaşım Kategorileri
KURUM MATRAHININ TESPİTİNDE GİDERLER

288 SAYFA LÜKS KARTON KAPAK
 2007 AĞUSTOS BASKI
KDV Dahil
25,00 TL

 

ALTAR ÖMER ARPACI

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ
MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİR İDARESİ GRUP MÜDÜRÜ V.

GENEL GİDERLER

GÖTÜRÜ GİDERLER

SOSYAL GİDERLER

ZARAR ZİYAN VE TAZMİNATLAR

SEYAHAT GİDERLERİ

TAŞIT GİDERLERİ

AYNİ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

AMORTİSMANLAR

KURUMLARIN ZARAR MAHSUBU

SPONSORLUK HARCAMALARI

BAĞIŞ VE YARDIMLAR GİDER YAZILABİLEN KATMA DEĞER VERGİLERİ

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER (KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER)

ÖZSERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZLER

ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZ, KUR FARKLARI VE BENZERİ GİDERLER

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ OLARAK DAĞITILAN KAZANÇLAR

Satın Al İçindekiler