Yaklaşım Kategorileri
DAR MÜKELLEFİYETE TABİ KURUMLAR VE VERGİLENDİRME

2320 SAYFA
II CİLT
LÜKS SIVAMA
KAPAK
 2007  BASKI
KDV Dahil
90,00 TL

 

LEVENT BAŞAK

GELİRLER KONTROLÖRÜ

DEVLETLER UMUMİ HUKUKU KURALLARI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KURULLARI

YABANCI HUKUKUNA İLİŞKİN DİĞER KURALLAR

ÇİFTE VERGİLEMEYİ ÖNLEME MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU

YURT DIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇMA ESASLARI

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN KURALLAR

TÜRK TİCARET KANUNU, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU VE VERGİ KANUNLARI YORUMLAR, AÇIKLAMALAR VE TARTIŞMALI KONULAR

DANIŞTAY KARARLARI VE MUKTEZALAR

Satın Al İçindekiler