Yaklaşım Kategorileri
BANKA VE FİNANSÇILAR İÇİN VERGİ

445 SAYFA
LÜKS CİLT KAPAK
 2007 BASKI
KDV DAHİL
30.00 TL

 

Doç. Dr. Ahmet EROL

Maliye Başmüfettişi
T.C. Kadir Has Üniversitesi İİBF, T.C. Yeditepe Üniversite Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

- BANKACILAR İÇİN TEMEL VERGİ BİLGİSİ

- BANKALARIN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU

- BANKALARIN BANKA OLARAK ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI VERGİ

- GİDER VERGİLERİ KANUNU (BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ VE KAMBİYO GİDER VERGİSİ)

- BANKALARIN SUNDUKLARI FİNANSAL HİZMETLER VE BUNLARA İLİŞKİN VERGİLEME

- HAZİNE BONOSU

- DEVLET TAHVİLİ

- ELEKTRONİK MENKUL KIYMET TRANSFER SİSTEMİ (EMKT)

- EUROBOND, EUROBOND ALIM SATIM KAZANÇLARI

- REPO

- HİSSE SENEDİ

- YATIRIM FONLARI

- MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENMESİ

- 2006 - 2007 MENKUL KIYMET VERGİLEMESİ ÖZET TABLO

- UMUMİ DİSPONİBİLİTE

- ZORUNLU KARŞILIKLAR

- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ VE KONUSUNA GİREN ÖZELLİKLİ İŞLEMLER

- ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI

Satın Al İçindekiler