Yaklaşım Kategorileri
Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

590 SAYFA
LÜKS  KAPAK
2007 Baskı
 KDV Dahil
25.00 TL
   Cem TEKİN                                                                    Emre KARTALOĞLU
Gelirler Kontrolörü                                                          Gelirler Kontrolörü
  • MENKUL KIYMETLERİN ELDE TUTULMASINDAN SAĞLANAN KAZANÇLARIN,

  • MENKUL KIYMETLERİN ALIM - SATIM KAZANÇLARININ,

  • TAHVİL VE HAZİNE BONOLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN,

  • MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİNİN,

  • KATILMA BANKALARINDAN ELDE EDİLEN KÂR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

  • GVK'NIN GEÇİCİ 67. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK TEVKİFATIN USUL VE ESASLARI

  • UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 

Satın Al İçindekiler