Yaklaşım Kategorileri
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

268 SAYFA LÜKS KAPAK
 2007 BASKI
KDV Dahil
25,00 YTL
 

Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ

Uludağ Üniversitesi İİBF - Maliye Bölümü
Öğretim Üyesi

 

AÇIKLAMA VE YORUMLU;

- KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, MÜKELLEFLERİ VE MÜKELLEFİYET

- KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER, YAPILACAK İNDİRİMLER, KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER,

- ÖRTÜLÜ SERMAYE, TRANSFER FİYATLAMASI,

- MATRAHIN BEYANI, VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ,

- TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, TÜR DEĞİŞTİRME, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HALLERİNDE MATRAHIN TESPİTİ VE BEYANI,

- KURUMLARDA VERGİ KESİNTİSİ, GEÇİCİ VERGİ,

- VERGİ DIŞI KURUMLAR (MUAFİYET) VE KAZANÇLAR (İSTİSNALAR),

- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, İLGİLİ BKK, İÇ GENELGE VE SİRKÜLERLER...

Satın Al İçindekiler