Yaklaşım Kategorileri
GEREKÇELİ VE İÇTİHATLI İŞ KANUNU YORUMU

272 SAYFA LÜKS KAPAK
 2007 ŞUBAT BASKI
KDV Dahil
20,00 TL

 

Zeki KAYNAK

T.C. Emekli Sandığı Başmüfettişi

 

KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun'na Göre; Karşılaştırmalı ve Örnekli Olara;

- EMEKLİLİK (YAŞLILIK) AYLIĞI VE HESAPLAMASI,

- MALULLÜK AYLIĞI VE HESAPLAMASI,

- ÖLÜM (DUL - YETİM) AYLIĞI VE HESAPLANMASI

- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ,

- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ,

- GELİR VE AYLIKLARIN KESİLMESİ

- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK,

- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ,

- SAĞLIK YARDIMLARI VE YARARLANMA ŞARTLARI

- ÖLÜM, EVLENME, EMZİRME YARDIMI VE DİĞER YARDIMLAR,

- EMEKLİLİK İKRAMİYESİ,

- HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ,

- HİZMET BORÇLANMASI,

VE ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTALİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER. 

Satın Al İçindekiler