Yaklaşım Kategorileri
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EL KİTABI

441 SAYFA LÜKS KARTON KAPAK
 2007 ŞUBAT BASKI
KDV Dahil
20,00 TL
 

ŞEVKET TEZEL

Sosyal Güvenlik Uzmanı

 • hizmet akdi ve uygulama esasları

 • işverenin yükümlülükleri

 • çalıştırma zorunluluğu

 • işverenin çalıştırma esasları

 • ücret unsuru ve uygulama esasları

 • ücretle ilgili cezai hükümler

 • yıllık ücretli izin hakkı ve uygulama esasları

 • iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası ve rücuan tazminat davaları

 • iş sözleşmesinin feshi ve iş güvencesi esasları

 • iş akdinin işveren tarafından feshinin esasları

 • tüm yönleriyle bildirim süreleri ve ihbar tazminatı esasları

 • soru ve cevaplarla kıdem tazminatı

 • işsizlik sigortası uygulamasının esasları

 • 4857, 506 ve 5510 sayılı yasalar kapsamında idari cezalar ve bunlara itiraz usulü

 • soru ve cevaplarla yurtiçi tebligat esasları

 • yargı kararları

 • uygulama örnekleri

 • ANAYASA MAHKEMESİ KARARI DOĞRULTUSUNDA GÜNCELLENMİŞ 2. BASKI 

Satın Al İçindekiler