Yaklaşım Kategorileri
VERGİ HARCAMALARI

136 SAYFA LÜKS KARTON KAPAK
 2006  BASKI
KDV Dahil
10.00 TL

TÜRKBEN PEDÜK

MALİYE MÜFETTİŞİ

- VERGİ HARCAMASI KAVRAMI, TANIMI, UNSURLARI

- VERGİ HARCAMALARININ BELİRLENMESİ

- VERGİ HARCAMALARININ SINIFLANDIRILMASI

- VERGİ HARCAMALARININ MALİYETİNİN HESAPLANMASI

- VERGİ HARCAMALARININ TAHMİNLERİ

- VERGİ HARCAMALARININ RAPORLARININ KULLANIMI

- VERGİ HARCAMALARI İLE GELENEKSEL KAMU HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

- DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE VERGİ HARCAMASI UYGULAMALARI

Satın Al İçindekiler