Yaklaşım Kategorileri
YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARININ EMEKLİLİK YOLLARI VE SOSYAL GÜVENLİĞİ

473 SAYFA LÜKS KARTON KAPAK
 2006 MART BASKI
KDV Dahil
25,00 TL

 

İSA KARAKAŞ

SSK Başkanlığı, Sigorta Müfettişi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

SOSYAL GÜVENLİK AÇISINDAN İŞ KAZASI,

KAÇAK ÇALIŞTIRILANLARIN GEÇİRMİŞ OLDUKLARI İŞ KAZASI

MESLEK HASTALIĞI NEDİR, TAYİNİ VE TESPİTİ

İŞ KAZALARI VE MESLEK LASTALIKLARI HALİNDE SAĞLANAN YARDIMLAR

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALİNDE YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLAR

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE;

- KURUMUN RÜCU HAKKI,

- KURUMA VE MAHKEME YOLUNA BAŞVURMA,

- TAZMİNAT DAVALARI,

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI İHTİLAFLARI VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BAŞVURULACAK YARGI YERLERİ

İŞ MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ

İSTİNAF YOLUYLA BAŞVURMA

TEMYİZ YOLUYLA BAŞVURMA

DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINA İLİŞKİN MEVZUAT

Satın Al İçindekiler