Yaklaşım Kategorileri

Örnek Uygulamalar, Yargıtay Kararları ve

Belge Örnekleriyle Zenginleştirilmiş

İŞ HUKUKU

İŞVEREN REHBERİ
TÜKENMİŞTİR

 

 

 iş hukuku işveren rehberi

 

456  SAYFA
KAĞIT LÜKS  KAPAK 

2005 BASKI
20,00 TL

KDV Dahil

 

BEKİR GEÇER - SSK BAŞKANLIĞI, SİGORTA MÜFETTİŞİ

 

 •  İŞ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE TANIMLAR

 • İŞ KANUNUNUN UYGULAMA KAPSAMI

 • İŞVERENLERİN İŞYERİ VE İŞÇİLERİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • TÜM YÖNLERİYLE VE ÖRNEKLERLE İŞ SÖZLEŞMESİ (SÖZLEŞME TÜRLERİ, DÜZENLENMESİ, DOĞURDUĞU HAK VE BORÇLAR, FESHİ, SONA ERMESİ, ÖZELLİKLİ DURUMLAR)

 • İŞTEN AYRILAN İŞÇİ İÇİN İBRANAME DÜZENLENMESİNİN USUL VE ESASLARI

 • İŞYERİNDE İŞİN DÜZENLENMESİ

 • TÜM YÖNLERİYLE İŞ GÜVENCESİ UYGULAMASI

 • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI UYGULAMASI USUL VE ESASLARI

 • İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • İŞ YASASINA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 • İŞ HAYATININ DENETİMİ

 • GEÇİCİ VE MEVSİMLİK İŞLERDE İŞÇİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI

 • İŞ YASASI GEREĞİ İŞVERENLERE YAPILACAK TEBLİGATLAR

 • ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

 • TÜM YÖNLERİYLE ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM DÜZENLEMELERİ

Satın Al İçindekiler