Yaklaşım Kategorileri
TÜM YÖNLERİYLE AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

A. Murat YILDIZ
Gelirler Başkontrolörü

264 SAYFA LÜKS KARTON KAPAK
TEMMUZ - 2005
KDV Dahil 17,50 TL


- Serbest Meslek Kazancının Beyanı ve Vergilendirilmesi

- Avukatlık Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler ve İndirilmeyecek Giderler

- Avukatlarda Geçici Vergi

- Avukatlara Yapılan Ödemelerde Vergi Tevkifatı

- Dava Sonucunda Takdir Edilen Vekalet Ücretlerinin Vergisel Boyutu

- Avukatların Faiz, Kira Gelirleri ve Borsa Kazançlarının Vergilendirilmesi

- Avukatların Kazançlarının Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu

- Avukatlarda Stopaj Yükümlülüğü ve Muhtasar Beyanname

- Avukatlarda Damga Vergisi Mükellefiyeti

Satın Al İçindekiler