Yaklaşım Kategorileri
ENFLASYON DÜZELTMESİ

776  SAYFA LÜKS CİLT KAPAK
 2005  BASKI
KDV Dahil 25 TL

İsmail IŞIK
Baş Hesap Uzmanı

Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasının Kapsamı

Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasında Esas Alınacak Endeksler

Düzeltme İşleminde Esas Alınacak Kıymetler, Tutarların Belirlenmesi

Enflasyon Fark Hesapları ve Enflasyon Düzeltme Hesabının İşleyişi

Amortismanlar ve İtfa Paylarının Hesaplanacağı Değerler

İmtiyazlı Şirketler de Düzeltme Yapabilecek mi?

Yatırım İndirimi

Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinde Enflasyon Düzeltmesi

Finansal Kiralamada Enflasyon Düzeltmesi

Çeşitli Hesaplar ve Enflasyon Düzeltmeleri

Tüm Yönleriyle Uygulama Örnekleri

Satın Al İçindekiler