Yaklaşım Kategorileri

550 SAYFA
LÜKS CİLT
KDV Dahil
25 TL

Bekir GEÇER
SSK Başkanlığı, Sigorta Müfettişi

 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Genel Bilgiler

 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Hakkında Genel Bilgiler

 • İş Kazalarının Meydana Geliş Sebepleri

 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Konusunda Temel İstatistik Göstergeleri

 • İlk Yardım Bilgisi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle Doğrudan veya Dolaylı Olarak İlgili Yasa Hükümleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında 33 Adet Yönetmelik

 • İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimleri Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 • İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği

 • TEİAŞ İşyerleri İçin İş Güvenliği Yönetmeliği 


Satın Al İçindekiler