Yaklaşım Kategorileri

1128 SAYFA
LÜKS CİLT
KDV Dahil
35 TL

Dr. Sinan BİNBİR

(Sosyal Politika Uzm.) ÇSGB – İş Müfettişi

Can ALTINDAĞ

ÇSGB– İş Müfettişi

 • Yeni İş Yasası’nın Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler
 • Ödünç İş İlişkisi, İşçi Devri ve İşçilik Hakları
 • İş Güvencesine İlişkin Güncel Sorular ve Cevaplar
 • 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre İşçinin İşe Devamsızlığı ve İş Sözleşmesinin Feshi
 • İş Hukuku Uygulamalarında İbra, Belgeleri ve Nitelikleri
 • Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında İş Mevzuatı Uyarınca İşverenlerin Yükümlülükleri
 • İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu Uyarınca Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erme Durumu ve Hukuki Sonuçları
 • Yıllık Ücretli İzin, İzin Kurulları ve Değişik Çalışma Biçimlerinde İzin Uygulamaları
 • Özel İstihdam Bürolarının Açılması, Faaliyetleri ve Uymak Zorunda Oldukları Kurallar
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yenilik ve Değişiklikler
 • İşyerlerinde Kullanılması Zorunlu Olan Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • İşyeri Hekimi ve İşyeri Sağlık Birimi Uygulaması
 • İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Uygulamaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu’na İlişkin 44 Adet Yönetmelik
 • 4857 Sayılı İş Kanunu’na İlişkin 7 Adet Tebliğ

                İş Mevzuatı İle İlgili Diğer Kanun ve Yönetmelikler

Satın Al İçindekiler