Yaklaşım Kategorileri


512 SAYFA
LÜKS CİLT KAPAK
EYLÜL 2004
 KDV Dahil
20 TL
Erkan ÖZKAN                                                                     Ali TEZEL
Sigorta Müfettişi                                                          Sigorta Müfettişi
SSK Sigorta Teftiş K. Trabz. Gp. Bşk.               SSK Sigorta Teftiş K. İst. Gp. Bşk.    
 • ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINA GİRİŞ

 • ÖN DEĞERLENDİRME (ARAŞTIRMA) ÜNİTECE (DOSYA MEMURUNCA) YAPILAN İŞLEMLER

 • ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ARAŞTIRMA

 • İHALELİ İŞLERDE ARAŞTIRMA

 • MÜFETTİŞ İNCELEMESİ

 • ORANSAL İNCELEME

 • FATURALI İNCELEME

 • SMMM VE YMM’LERCE YAPILACAK İNCELEME

 • ASGARİ İŞÇİLİKTE CEZA VE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI

 • PRİM ALACAKLARINDA VE PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI

 • ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINA VE İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ

 • ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 • ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT 

Satın Al İçindekiler