Yaklaşım Kategorileri

160 SAYFA LÜKS KARTON KAPAK Kdv Dahil 12 TL

Tezcan ATAY

Gelirler Başkontrolörü Ankara Defterdar Yardımcı V.

 
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Uygulanan Vergisel Teşvikler

  • Yazılım ve AR-GE Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna

  • İstisna Kapsamına Giren Faaliyetler

  • İstisna Tutarının Tespiti

  • İstisna Uygulamasında Süre

  • İstisnanın Geçici Vergi Karşısındaki Durumu

  • İstisna Kazançların Dağıtımı Halinde Stopaj

  • İstisna Uygulamasına İlişkin Muhasebe Kayıtları

  • Örnek Bazı Teknoparklar

  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İlişkin Soru ve Cevaplar

Satın Al İçindekiler