Yaklaşım Kategorileri

290 SAYFA LÜKS KARTON KAPAK
KDV Dahil 15 TL

Murat ŞENAL
Maliye Başmüfettişi Ankara Defterdar Yardımcı V.

Tezcan ATAY

Gelirler Başkontrolörü Ankara Defterdar Yardımcı V.

 • Vergi Usul Kanunu’nda,

 • Gelir Vergisi Kanunu’nda,

 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nda,

 • Katma Değer Vergisi Kanunu’nda

 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da

 • Damga Vergisi Kanunu’nda,

 • Harçlar Kanunu’nda,

 • Gider Vergisi Kanunu’nda,

 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda

 • Emlak Vergisi Kanunu’nda

 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda

 • Vergi Barışı Kanunu’nda ve Ayrıca 20 Farklı Kanun’da
  Yapılan Değişiklikler  

Satın Al İçindekiler