Yaklaşım Kategorileri330 SAYFA
 LÜKS  KAPAK
HAZİRAN 2004
KDV Dahil 17,50 TL

ALİ TEZEL              ŞEVKET TEZEL

 
 • 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu

 • Bağ-Kur Sigorta Yardımları İşlemleri Yönetmeliği

 • Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği

 • Bağ-Kur Sigortalılarının İşi Bırakma Tarihinin Tespiti Hk. 1995/11 No.lu Genelgenin Uygulanması

 • Bağ-Kur’lu Erkeklerin Normal Şartlarla Emekliliği

 • Bağ-Kur’lu Kadınların Normal Şartlarla Emekliliği

 • Bağ-Kur’dan Erkeklerin Yaşlılık Nedeniyle Emekliliği

 • Bağ-Kur’dan Kadınların Yaşlılık Nedeniyle Emekliliği

 • 1479 Sayılı Kanun’a Tabi Sigortalıların Prim Tablosu

 • 2926 Sayılı Kanun’a Tabi Sigortalıların Prim Tablosu

 • Bağ-Kur İl Müdürlükleri Adres ve Telefon Numaraları 

Satın Al İçindekiler