Yaklaşım Kategorileri
 

 

270 SAYFA
 LÜKS KARTON KAPAK MART 2004 BASKI KDV Dahil 12,50 TL

A. Murat YILDIZ - Gelirler Başkontrolörü

Ticari, Zirai, Mesleki Kazançların Tespiti ve Beyanı

Ticari, Zirai ve Mesleki Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Beyan Edilecek ve Edilmeyecek Ücret Gelirleri

Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi

Menkul Sermaye İratlarının Tespiti ve Beyanı

Diğer Kazanç ve İratlar

Gelirin Toplanması ve Beyanı

Beyanname Üstünden İndirilecek Giderler

Örneklerle Beyanname Düzenlenmesi

Satın Al İçindekiler