Yaklaşım Kategorileri

520 SAYFA 
LÜKS  CİLT KAPAK ŞUBAT 2004 BASKI KDV Dahil 
20,00 TL

Prof. Dr. SÜLEYMAN YÜKÇÜ
Yrd. Doç. Dr. SERDAR ÖZKAN

 
VERGİ MEVZUATI VE SPK MEVZUATINA GÖRE;
 • ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI

 • AÇIKLAMALI YORUMLU

 • ENFLASYON MUHASEBESİNE GİRİŞ VE UYGULAMADAN ÇIKIŞ KOŞULLARI

 • GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDEN ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMALARI

 • DÜZELTME İŞLEMİNDE ENDEKSLERİN KULLANIMI

 • GELİR TABLOSUNUN DÜZELTİLMESİ

 • KAR DAĞITIM TABLOSUNUN DÜZELTİLMESİ

 • FON AKIM TABLOSUNUN DÜZELTİLMESİ

 • ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

 • GENİŞ KAPSAMLI BİR İNŞAAT İŞLETMESİNDE ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI

 • SPK MEVZUATINA GÖRE ENFLASYON MUHASEBESİ

 • TÜM ULUSAL VE ULUSLARARASI ENFLASYON MUHASEBESİ MEVZUATI

 • Satın Al İçindekiler