Yaklaşım Kategorileri
 

 

 

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ,
 

ŞUBAT 2003
450  SAYFA
1. HAMUR KAĞIT
LÜKS SELEFON KAPAK KDV Dahil 15,00 TL

Dr. Mustafa ÖZBEK - Avukat (Ankara Barosu)

 • ANLAŞMAZLIK, UYUŞMAZLIK VE MÜZAKERE

 • GENEL OLARAK ANLAŞMAZLIK, TALEP VE UYUŞMAZLIK KAVRAMLARI

 • MÜZAKERE

 • ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

 • GENEL OLARAK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

 • ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

 • ARABULUCULUK

 • GENEL OLARAK ARABULUCULUK

 • ARABULUCULUĞUN GELİŞİMİ VE ARABULUCULUK ÇEŞİTLERİ

 • AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE MODERN ARABULUCULUĞUN  İŞLEYİŞİ          

 • MAHKEME KATILIMLI ARABULUCULUK

 • SÖZLEŞMELERE KOYULAN ARABULUCULUK  ŞARTLARININ BAĞLAYICILIĞI

 • TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE VE MUKAYESELİ HUKUK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE ARABULUCULUK HAKKINDAKİ DÜZENLEMELER

 • Türk Hukuk Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü İhtiyacı

 • Tahkimin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki  Düzenleniş Şekli İtibariyle Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Hukukumuzda Ne Ölçüde Caizdir? 

 • Türk Hukuk Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Arabuluculuk Konusundaki Özel Düzenlemeler ve Bu Düzenlemelerin Mukayeseli Hukuktaki  Örnekleriyle Birlikte İncelenmesi 

Satın Al İçindekiler