Yaklaşım Kategorileri
 

 

 


 

ŞUBAT 2004
270  SAYFA
LÜKS SELEFON KAPAK KDV Dahil 17,50 TL

DR. MEHMET AKTAŞ
E. Hesap Uzmanı

 • ULUSLARARASI TRANSFER FİYATLANDIRMASI

 • GLOBALLEŞME VE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER

 • ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DÜNYA EKENOMİSİNDEKİ YERLERİ

 • DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI

 • PORTFÖY YATIRIMLARI

 • ULUSLARARASI YATIRIM GARANTİSİ AJANSI (MIGA)

 • TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

 • VERGİ POLİTİKASI VE PORTFÖY YATIRIMLARI

 • VERGİ CENNETLERİ

 • VERGİ CENNETLERİNİN KULLANIMI

 • VERGİ CENNETLERİ VE ZARARLI VERGİ UYGULAMALARI

 • TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR, DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR

 • OECD DÜZENLEMELERİ

 • TRANSFER FİYATLANDIRMASI OLGUSUNUN EKONOMİK GELİŞME, DIŞ TİCARET, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE VERGİ ANLAŞMALARI İLE İLİŞKİLERİ

 • ULUSLARARASI TRANSFER FİYATLANDIRMASI SİSTEMİNİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE UYGULANMA OLANAKLARI

Satın Al İçindekiler