Yaklaşım Kategorileri

 

EKİM 2003
300  SAYFA
1. HAMUR KAĞIT
LÜKS  KAPAK KDV Dahil 17,50 TL

LEVENT GENÇYÜREK - Maliye Başmüfettişi, İzmir Defterdar Yardımcısı V.
ERKAN GÜRBOĞA - Gelirler Başkontrolörü,  İzmir Defterdar Yardımcısı

 • KDV İstisnalarından Doğan İadeler ve Aranılan Belgeler

 • KDV İadesinin Genel Usul ve Esasları

 • KDV İadelerinin Vergi Ve SSK Prim Borçlarına Mahsup Esasları Ve Mahsup Sırası

 • Teminatsız Ve İncelemesiz KDV İadesi

 • Teminat Karşılığı KDV İadeleri, Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

 • Vergi İnceleme Raporu İle Yapılacak KDV İadeleri

 • YMM Tasdik Raporuna Göre Yapılacak KDV İadeleri

 • Haklarında Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullandığı veya Düzenlediği Konusunda Rapor Bulunanlara Yapılacak KDV İadeleri

 • Haklarında Olumsuz Tespit Bulunan Mükelleflere KDV İadeleri

 • YMM’lerin Tasdikden Doğan Sorumlulukları

 • YMM Raporuna Göre Yapılan İadelerde Saymanların Sorumluluğu

 • İade – Mahsup Dilekçe Örnekleri, Yüklenilen KDV Listesinin Örneği

Satın Al İçindekiler