Yaklaşım Kategorileri

 

300 SAYFA
HAZİRAN 2003
 LÜKS KARTON KAPAK KDV Dahil
20,00 TL

Eray Mercan                                               
Gelirler Kontrolörü
Mustafa Dündar                                               
Gelirler Baş Kontrolörü

 
 • VERGİNİN KONUSU

 • TANIMLAMALAR VE TESLİM VE TESLİM SAYILAN HALLER

 • VERGİYİ DOĞURAN OLAY

 • VERGİNİN MÜKELLEFİ VE SORUMLULUK

 • İHRACAT İSTİSNASI

 • DİPLOMATİK İSTİSNA

 • DİĞER İSTİSNALAR

 • VERGİNİN TECİLİ

 • VERGİ İNDİRİMİ

 • İSTİSNALARIN SINIRI VE YETKİ

 • VERGİLEME ÖLÇÜLERİ VE MATRAHI

 • ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN ORANI VE TUTARI

 • MÜTESELSİL SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI

 • VERGİNİN BEYANI, TARİH VE ÖDENMESİ

 • VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ, MATRAHTA VERGİDE VE MÜKELLEFİYETTE DEĞİŞİKLİKLER

 • GÜMRÜK İDARELERİNCE ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 • ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ HÂSILATININ PAYLAŞIMI

 • YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN VERGİ VE BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 • SON HÜKÜMLER

 • VERGİNİN GİDER KAYDI

 • BİLDİRİM VE BEYANNAMELER

 • ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 • Satın Al İçindekiler