Yaklaşım Kategorileri

 

1000 - 250 SAYFA 1. HAMUR KAĞIT LÜKS KARTON KAPAK MART 2002 BASKI Kdv Dahil 17.500.000 TLAHMET EROL
MALİYE BAŞMÜFETTİŞİ İSTANBUL DEFTERDAR YRD.V.

A.ERCAN YILDIRIM
VERGİ DENETMENİ
 

 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ, EMSAL YARGI KARARLARI VE ÖZELGELER İLE;

 • PİYASALAR

 • MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

 • MENKUL KIYMET GELİRLERİNDE DEĞERLEME

 • TÜREV ÜRÜNLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

 • MENKUL SERMAYE İRATLARI İLE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ YILLIK/MÜNFERİT BEYANNAMEDE TOPLANMASI VE BEYANI

 • ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI

  MENKUL KIYMETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ 2002 EKİ

 • HİSSE SENEDİ KAR PAYLARI, BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

 • SERBEST BÖLGELERDEN VE YURTDIŞINDAKİ KURUMLARDAN SAĞLANAN KAR PAYLARI

 • YATIRIM FONLARI KATILMA BELGELERİNDEN SAĞLANAN GELİRLER

 • YURDIŞINDA KURULU YATIRIM FONLARINDAN, GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINDAN, RİSK SERMAYESİ YATIRIM FONLARINDAN SAĞLANAN GELİRLER

 • OFF-SHORE (KIYI) BANKACILIĞINDAN SAĞLANAN GELİRLER

 • İŞTİRAK HİSSELERİNDEN DOĞAN KAZANÇLAR

 • İDARE MECLİSİ BAŞKAN VE ÜYELERİNİN KAR PAYLARI

 • MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ, REPO GELİRLERİ

 • ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ FAİZLERİ, DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOSu FAİZLERİ

 • HAZIRLIK DÖNEMİ FAİZLERİ, VDMK GELİRLERİ

 • HİSSE SENEDİ VE TAHVİL KUPON KAZANÇLARI, DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI

 • HAYAT STANDARDI UYGULAMASI, MÜNFERİT BEYANNAME VE ÖZEL BEYANNAME

 • HER KONU TAM VE DAR MÜKELLEFLER YÖNÜNDEN AYRINTILI ÖRNEKLERLE AÇIKLANMIŞTIR


 • Satın Al İçindekiler