Yaklaşım Kategorileri

VERGİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI
(Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı)
-- TÜKENMİŞTİR --

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölüm Başkanı
 

 - Zamanaşımı Kurumuna İlişkin Genel Bir Yaklaşım
 - Zamanaşımına İlişkin Bazı Kavram Ve Açıklamalar
 Vergi Hukukunda Zamanaşımının Amacı, Önemi, Niteliği Ve Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi
 Diğer Ülkelerde Zamanaşımı Uygulaması
 Türk Vergi Hukukunda Zamanaşımı Uygulaması
 Türkiye’de Zamanaşımı Uygulamasının Tarihi Gelişimi
 Vergi Usul Kanununda Zamanaşımı
 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun Tahsil Zamanaşımı
 Diğer Hukuk Dallarında Zamanaşımı
 Gümrük Vergilerinde Ve Cezalarında Zamanaşımı
 Kabahatler Kanununa Göre İdari Para Cezalarının Uygulanması Ve Tahsil Zamanaşımı
 İcra Ve İflas Kanununda Zamanaşımı
 İş Hukukunda Zamanaşımı
 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Zamanaşımı Uygulaması
 Türk Ticaret Kanununda Zamanaşımı
 Kooperatifler Kanununda Zamanaşımı
 Bankacılık Kanununda Zamanaşımı
 Tüketicilerin Korunması Hakkında Zamanaşımı
 Genel Değerlendirme Ve Sonuç


296 Sayfa - Mart 2016 - 40,00 TL  -- TÜKENMİŞTİR --
1. Sınıf Enzo Kağıt - Karton Kapak
Satın Al İçindekiler