Yaklaşım Kategorileri

(Son Düzenlemeler Işığında)
TÜRK VERGİ MEVZUATI VE VERGİ ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE
TEMETTÜ (KÂR PAYI) VERGİLEMESİ
TÜKENMİŞTİR232 Sayfa - MART 2016 - 40,00 TL
1.Sınıf Enzo Kağıt - Karton Kapak

 

Levent BAŞAK - Vergi Başmüfettişi, Yabancı Sermaye Uzmanı
  


  • - Türk Vergi Mevzuatına Göre Temettü Gelirlerinin Vergilendirilmesi Esasları

  • - Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Hukuki Mahiyeti, Vergi Anlaşmalarındaki Temel Tanımlar ve Mukimlik ve Çifte Mukimlik Durumunda Vergilendirme Esasları

  • - Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına Göre Vergilendirme Esaslar

  • - Türkiye’nin Vergilendirme Hakkını Kullanarak Vergilendirdiği Temettüler Üzerinden Anlaşma Hükümleri Gereğince Fazladan Ödenen Vergilerin Mahsubu ve İadesi Esasları

  • - Temettü Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Özellikli Bazı Hususların Analizi

Satın Al İçindekiler