Yaklaşım Kategorileri
  


 

1496 Sayfa 1.Hamur Kağıt
Lüks Kapak
OCAK 2015 Baskı
KDV Dahil 25,00 TL


 


 

YAKLAŞIM YAYINLARI

 • GELİR VERGİSİ KANUNU
 • KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
 • KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
 • KDV ORANLARININ TESPİTİNE DAİR BKK
 • VERGİ USUL KANUNU
 • 6183 SAYILI KANUN (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun)
 • EMLAK VERGİSİ KANUNU
 • VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
 • 3100 SAYILI KANUN (KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun
 • BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
 • MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU
 • DAMGA VERGİSİ KANUNU
 • HARÇLAR KANUNU
 • ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
 • GİDER VERGİLERİ KANUNU
 • DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU
 • 4358 SAYILI KANUN (Vergi Kimlik Numarası)
 • 4962 SAYILI KANUN (Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması ve Taşıt Vergisi)
 • 5084 SAYILI KANUN (Yatırımların ve İstihdamın Teşviki)
 • YURTDIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN
 • ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
 • MALÎ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
 • BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN
 • ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
 • BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
 • BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (6111 sayılı Kanun)
 • BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (6552 sayılı Kanun)
Satın Al İçindekiler