Yaklaşım Kategorileri

AÇIKLAMALI ve UYGULAMALI İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ
...TÜKENMİŞTİR...


800 Sayfa -  HAZİRAN 2014 - 75,00 TL

1. Hamur Kağıt  Karton Kapak ...TÜKENMİŞTİR...


 
  Arif TEMİR - İş Başmüfettişi
   

 • - İş Sağlığı ve Güvenliği
 • - Tehlike Sınıfının Belirlenmesi, Tehlike Sınıfına Göre İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma
 • - Çalışan Temsilciliği
 • - Destek Elamanı
 • - Risk Değerlendirmesi
 • - Acil Durum Planı
 • - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Nasıl Verilecek?
 • - İş Güvenliği Uzmanlığı
 • - İşyeri Hekimliği
 • - Diğer Sağlık Personeli
 • - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
 • - Mesleki Eğitim Zorunluluğu Olan İşler
 • - İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt, Bildirim ve Sonuçları
 • - İşverenler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Nasıl Yerine Getirecekler?
 • - Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerine İş Güvenliği Teşviki/Desteği
 • - İşin Durdurulması Komisyonunun (Heyetinin) Oluşumu ve Çalışma Usulü
 • - İşin Durdurulması (İşyerinin Kapatılması)
 • - Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
 • - Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
 • - Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi
 • - Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması
 • - Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmaları
 • - Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
 • - Elle Taşıma İşleri
 • - İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
 • - Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
 • - Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • - Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler
 • - Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
 • - Tozla Mücadele
 • - Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • - Kadınların Gece Çalıştırılmasının Usul ve Esasları
 • - İşverenlerin Emzirme Odası ve Kreş (Yurt) Açma Yükümlülüğü
 • - Çalışanların Sorumlulukları
 • - Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmaları
 • - Yangın
 • - İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlanmayan Çalışanın Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
 • - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkındaki Kanun Da Yer Alan Para Cezalarına İtiraz ve Dava Yolları
Satın Al İçindekiler