Yaklaşım Kategorileri

VERGİ İHTİLAFLARI ve ÇÖZÜM YOLLARI
(23. BASKI) ...TÜKENMİŞTİR...
 
  Prof.Dr. Şükrü KIZILOT Av. Zuhal KIZILOT
 

- Vergi Uyuşmazlığı Ve Bu Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümlenmesi

- Genel Açıklamalar

-İdari Aşamada Çözümlenebilecek Vergi Uyuşmazlıklarının Kapsamı Ve Nitelikleri

-Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümlenmesinin Mevzuat Ve Uygulama Alanları

-Vergi Hataları Kaynaklı Düzeltme Yoluyla İdari Aşamalarda Çözümlenmesi

-Vergi Cezalarının İndirimli Ödenmesi Yoluyla Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümlenmesi

-Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesinin Türkiye’de Geçirdiği Aşamalar

-Vergi Mahkemelerinde Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi

-Vergi Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları

-Bölge İdare Mahkemelerinde Vergi Uyuşmazlıklarının İtiraz Yoluyla Çözümlenmesi

-Danıştay’da Vergi Uyuşmazlıklarının Temyiz Yoluyla Çözümlenmesi

-Ortak Hükümler Ve Özellikli Durumlar

-Danıştay Kararlarının Işığında Vergi Davalarına İlişkin Özellikli Durumlar

 ...TÜKENMİŞTİR...

848 Sayfa -  MART 2014 - 80,00 TL -

1. Hamur Kağıt  Lüks Kapak

Satın Al İçindekiler