Yaklaşım Kategorileri

NİSAN 2014 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Nisan 2014 Pazartesi

Mart 2014 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Nisan 2014 Çarşamba

16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Nisan 2014 Perşembe

16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2014 Salı

Mart 2014 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

21 Nisan 2014 Pazartesi

Mart 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

24 Nisan 2014 Perşembe

Mart 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Mart 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Mart 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Mart 2014 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi                                                  

Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

Ocak-Mart 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

Ocak-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı

Ocak-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

25 Nisan 2014 Cuma

2013 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilmesi

1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

28 Nisan 2014 Pazartesi

Mart 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Ocak-Mart 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

Ocak-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Ocak-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

30 Nisan 2014 Çarşamba

2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödenmesi

Mart 2014 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödenmesilmesi 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Mart 2014 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından 2013 Yılı Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesi