İÇİNDEKİLER

 

ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

 

I- ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINA GİRİŞ.......................................................................... 11

II- TEMEL KAVRAMLAR............................................................................................................. 12

 

I. BÖLÜM

GENEL OLARAK ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ

 

1.1. NEDEN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ YAPILIR?......................................................... 23

1.2. HANGİ İŞLER ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ KAPSAMINDADIR?.............................. 25

1.2.1. YÜRÜRLÜK TARİHİ AÇISINDAN ............................................................................. 25

1.2.2. İŞİN KONUSU AÇISINDAN........................................................................................ 25

1.3. KİMLER ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİ YAPMAKLA YETKİLİDİR?......................... 26

1.3.1. SGK MÜFETTİŞİNCE ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEME YAPILMASI.............................. 26

1.3.2. İLGİLİ ÜNİTEDE DOSYA MEMURUNCA ARAŞTIRMA YAPILMASI......................... 27

1.3.3. MESLEK MENSUBUNCA (SMMM-YMM) ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEME YAPILMASI 28

 

II. BÖLÜM

AŞAMA AŞAMA ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ

 

2.1. GEÇİCİ İŞYERLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK ..................................................................... 30

2.2. AŞAMA AŞAMA (GEÇİCİ İŞYERLERİNDE) ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ................ 31

2.2.1. AŞAMA-1: YAKLAŞIK MALİYET BEDELİNİN TESPİTİ.............................................. 31

2.2.1.1. İNŞAATLARDA MALİYET BEDELİNİN TESPİTİ............................................ 31

2.1.1.2. İHALELERDE İSTİHKAK BEDELİNİN TESPİTİ.............................................. 38

2.2.2. AŞAMA-2: İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİNİN TESPİTİ.................................... 39

2.2.2.1 İNŞAATLARDA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ............................................. 39

2.2.2.2. İHALELERDE BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ................................................ 40

2.2.2. AŞAMA-3: ASGARİ İŞÇİLİK ORANIN TESPTİ........................................................... 42

2.2.3. ASGARİ İŞÇİLİK ORANINA İTİRAZ........................................................................... 43

2.2.4. AŞAMA-4: FATURA KARŞILIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE YAPTIRILAN İŞLERİN TESPİTİ..... 44

2.2.4.1. MALZEMELİ İŞÇİLİK ÖDEMELERİ.................................................................. 45

2.2.4.2. SALT İŞÇİLİK ÖDEMELERİ............................................................................. 46

2.2.4.3. FATURAYI DÜZENLEYENE KARŞI İNCELEME YAPILMASI  ...................... 49

2.2.5. AŞAMA-5: YAPILAN İŞÇİLİK ÖDEMELERİNİN TESPİTİ........................................... 51

2.2.6. AŞAMA-6: EKSİK İŞÇİLİĞİN TESPİTİ........................................................................ 54

2.2.6.1. YETERLİ İŞÇİLİK TESPİTİ SONUCU  ............................................................. 54

2.2.6.2. EKSİK İŞÇİLİK TESPİTİ SONUCU................................................................... 54

2.3.............................................................................................................................. . ÖRNEKLER..... 57

2.3.1. İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ ÖRNEKLERİ.............................. 57

2.3.2. ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ ÖRNEKLERİ........... 62

 

III. BÖLÜM

ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE ÖZEL DURUMLAR

 

3.1. DEVAMLI İŞYERLERİ İŞÇİLERİ İLE İHALE KONUSU İŞLERİN YAPIMI HALİNDE ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ NASIL YAPILIR?.............................................................................................................................................. 68

3.2. İŞVERENİN KAYITLARININ İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ NASIL YAPILIR?               71

3.3. İNŞAATLARDA KISMEN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ NASIL YAPILIR?................ 75

3.3.1. İNŞAATIN KISMEN BİTİRİLMESİ DURUMUNDA, BİTEN KISMA ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ YAPILMASI 75

3.3.2. BİTEN BİR BİNANIN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ İÇİN AYRI AYRI ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ YAPILMASI    78

3.4. SİGORTALI SAYISI BELLİ OLAN İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ NASIL YAPILIR?          79

3.5. NAKLİYE İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ NASIL YAPILIR?.................... 80

3.6. SEKTÖREL ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ NASIL YAPILIR? ..................................... 80

 

IV. BÖLÜM

MESLEK MENSUBUNCA YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ İLE İLGİLİ RAPOR YAZIM TEKNİKLERİ VE RAPORDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

 

4.1. MESLEK MENSUBUNCA DÜZENLENEN “İLİŞİKSİZLİK BELGESİ RAPORU”NDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR               83

4.1.1. ŞEKİL YÖNÜNDEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR............................. 83

4.1.2. İÇERİK YÖNÜNDEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR........................... 84

4.2. RAPORUN DÜZENLENME VE KURUMA VERİLİŞ ŞEKLİ............................................... 85

4.2.1. MESLEK MENSUBUNCA RAPORUN DÜZENLENMESİ.......................................... 86

4.2.2. MESLEK MENSUBUNCA RAPORUN KURUMA VERİLMESİ................................... 88

4.3. MESLEK MENSUPLARININ DÜZENLEYECEKLERİ RAPORDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI           90

4.4. RAPOR YAZIM TEKNİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖRNEK RAPOR DİZPOSİZYONU....... 91

 

V. BÖLÜM

ASGARİ İŞÇİLİĞE İTİRAZ VE DAVA İLE ASGARİ İŞÇİLİKTE UZLAŞMA

 

5.1. ASGARİ İŞÇİLİK SONUCU TESPİTİN İŞVERENE TEBLİĞİ........................................... 97

5.1.1 DOSYA MEMURUNCA YAPILAN ARAŞTIRMA NETİCESİNİN İŞVERENE TEBLİĞİN SONUCU       97

5.1.2. MÜFETTİŞ VEYA MESLEK MENSUBUNCA YAPILAN İNCELEME NETİCESİNİN İŞVERENE TEBLİĞİN SONUCU       98

5.2. ASGARİ İŞÇİLİK VE İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ VE DAVA.............................. 100

5.2.1. ASGARİ İŞÇİLİĞE İTİRAZ VE DAVA....................................................................... 100

5.2.2. İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ VE DAVA ........................................................ 101

5.3. ASGARİ İŞÇİLİKTE UZLAŞMA........................................................................................ 102

 

VI. BÖLÜM

İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VE BORCU YOKTUR (E- BORCU YOKTUR) YAZISININ ALINMASI

 

6.1. İLİŞİKSİZLİK BELGESİ NEDİR, NASIL ALINIR?......................................................... 107

6.2. BORCU YOKTUR YAZISI NEDİR, NASIL ALINIR?........................................................ 109

6.3. “E- BORCU YOKTUR” UYGULAMASI NEDİR, NASIL ALINIR?.................................... 115

 

VII. BÖLÜM

ASGARİ İŞÇİLİKLE İLGİLİ İŞVEREN LEHİNE ALINMIŞ ÖRNEK YARGITAY KARARLARI

 

7.1. KARAR-1: ASGARİ İŞÇİLİK ORANIN YANLIŞ UYGULANMASI VE EKSİK İNCELEME 121

7.2. KARAR-2: ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASINDA EKSİK İNCELEME......................... 122

7.3. KARAR-3: ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ SONUCU TESPİT EDİLEN MİKTARIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI               125

 

VIII. BÖLÜM

ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ İLE İLGİLİ MEVZUAT

 

8.1. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU............................. 129

8.2. SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ............................................................. 135

8.3. SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLERCE İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK..................................................................................................................... 142

8.4. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ...................................................... 151

8.5. ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ............................................................................................................................... 185

8.6. 16/192 SAYILI EK GENELGE............................................................................................ 202

8.7. 2007-22 SAYILI GENELGE............................................................................................... 217

 

ç YARARLANILAN KAYNAKLAR............................................................................................ 221