ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN AİLE MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ................................................................................................................................ VII

İÇİNDEKİLER................................................................................................................... XXI

1982 ANAYASASI’NIN İŞ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUKU İLE MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARLA İLGİLİ MADDELERİ VE KARARLARI............................................................................... 1

MİLLETLERARASI ANTLAŞMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI İLE BAZI ANTLAŞMALARIN YAPILMASI İÇİN BKK’YE YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN............................................. 80

244 SAYILI MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN YAPILIŞI, YAYINLANMASI VE YÜRÜRLÜĞÜ HAKKINDAKİ YETKİ KANUNUNUN TBMM GEREKÇESİ.............................................................................. 83

1173 SAYILI MİLLETLERARASI MÜNASEBETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KOORDİNASYONU HAKKINDA KANUN            97

1173 SAYILI MİLLETLERARASI MÜNASEBETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KOORDİNASYONU HAKKINDA KANUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GEREKÇESİ..................................................................... 102

KAMU KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME        145

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. 149

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GEREKÇESİ............................................................................................................................................ 164

SÖZLEŞMELER.............................................................................................................. 242

YABANCI MEMLEKETLERDE KULLANILMAK ÜZERE VERİLECEK NÜFUS (AHVALİ ŞAHSİYE) KAYIT HÜLASASI SURETLERİ HAKKINDAKİ 27 EYLÜL 1956 TARİHLİ ANLAŞMANIN TASDİKİNE DAİR KANUN VE SÖZLEŞMESİ        243

YABANCI MEMLEKETLERDE KULLANILMAK ÜZERE VERİLECEK NÜFUS (AHVALİ ŞAHSİYE) KAYIT HÜLASASI SURETLERİ HAKKINDA 1956 TARİHLİ (I) NO.LU SÖZLEŞME................................................... 244

YABANCI MEMLEKETLERDE KULLANILMAK ÜZERE VERİLECEK NÜFUS (AHVALİ ŞAHSİYE) KAYIT HÜLASASI SURETLERİ HAKKINDA 1956 TARİHLİ (I) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M GEREKÇESİ.... 248

AHVALİ ŞAHSİYE İLE İLGİLİ BELGE ÖRNEKLERİNİN PARASIZ VERİLMESİ VE TASDİKTEN MUAF TUTULMASI HAKKINDAKİ 26 EYLÜL 1957 TARİHLİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA DAİR KANUN VE SÖZLEŞMESİ        259

AHVALİ ŞAHSİYE İLE İLGİLİ BELGE ÖRNEKLERİNİN PARASIZ VERİLMESİ VE TASDİKTEN MUAF TUTULMASI HAKKINDA 1957 TARİHLİ (II) NO.LU SÖZLEŞME................................................................................... 260

AHVALİ ŞAHSİYE İLE İLGİLİ BELGE ÖRNEKLERİNİN PARASIZ VERİLMESİ VE TASDİKTEN MUAF TUTULMASI HAKKINDA 1957 TARİHLİ (II) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M GEREKÇESİ................................... 261

AHVALİ ŞAHSİYE KONUSUNDA MİLLETLERARASI MALUMAT TEATİSİ HAKKINDAKİ 4 EYLÜL 1958 TARİHLİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA DAİR KANUN VE SÖZLEŞMESİ 272

AHVALİ ŞAHSİYE KONUSUNDA MİLLETLERARASI MALUMAT TEATİSİ HAKKINDAKİ 1958 TARİHLİ (III) NO.LU SÖZLEŞME............................................................................................................................................ 273

AHVALİ ŞAHSİYE KONUSUNDA MİLLETLERARASI MALUMAT TEATİSİ HAKKINDAKİ 1958 TARİHLİ (III) NO.LU SÖZLEŞMESİNİN T.B.M.M GEREKÇESİ................................................................... 276

AD VE SOYADLARININ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN 4 EYLÜL 1958 TARİHLİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA DAİR KANUN VE SÖZLEŞMESİ................................................... 276

AD VE SOYADLARININ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN 1958 TARİHLİ (IV) NO.LU SÖZLEŞME              287

AD VE SOYADLARININ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN 1958 TARİHLİ (IV) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M. GEREKÇESİ            288

EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN TANINMALARINI KABULE YETKİLİ MAKAMLARIN YETKİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ HAKKINDAKİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA DAİR KANUN VE B.K.K.SI           295

EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN TANINMALARINI KABULE YETKİLİ MAKAMLARIN YETKİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ HAKKINDA 1961 TARİHLİ (IV) NO.LU SÖZLEŞME....................................................................... 296

EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN TANINMALARINI KABULE YETKİLİ MAKAMLARIN YETKİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ HAKKINDA 1961 TARİHLİ (IV) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M. GEREKÇESİ...................... 297

MEŞRU OLMAYAN ÇOCUKLARIN ANA BAKIMINDAN NESEBİNİN TESİSİNE AİT 1961 TARİHLİ SÖZLEŞME      303

MEŞRU OLMAYAN ÇOCUKLARIN ANA BAKIMINDAN NESEBİNİN TESİSİNE AİT 1961 TARİHLİ SÖZLEŞMENİN T.B.M.M. GEREKÇESİ.................................................................................................................... 304

YABANCI MEMLEKETLERDE YAPILAN EVLENME MERASİMİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI HAKKINDAKİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN VE B.K.K.SI...... 309

YABANCI MEMLEKETLERDE YAPILAN EVLENME MERASİMİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA DAİR 1964 TARİHLİ (VII) NO.LU SÖZLEŞME...................................................................................................................... 310

YABANCI MEMLEKETLERDE YAPILAN EVLENME MERASİMİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA DAİR 1964 TARİHLİ (VII) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M. GEREKÇESİ...................................................................... 312

VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI KONUSUNDA KARŞILIKLI BİLGİ VERİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN VE B.K.K.SI........................................... 318

VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI KONUSUNDA KARŞILIKLI BİLGİ VERİLMESİ HAKKINDAKİ 1964 TARİHLİ (VIII) NO.LU SÖZLEŞME...................................................................................................................... 319

VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI KONUSUNDA KARŞILIKLI BİLGİ VERİLMESİ HAKKINDAKİ 1964 TARİHLİ (VIII) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M. GEREKÇESİ...................................................................... 321

KİŞİ HALLERİ İŞLEMLERİNİN DÜZELTİLMESİ KARARLARI İLE İLGİLİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN VE B.K.K.SI........................................................... 326

KİŞİ HALLERİ İŞLEMLERİNİN DÜZELTİLMESİ KARARLARI İLE İLGİLİ 1964 TARİHLİ (IX) NO.LU SÖZLEŞME      327

KİŞİ HALLERİ İŞLEMLERİNİN DÜZELTİLMESİ KARARLARI İLE İLGİLİ 1964 TARİHLİ (IX) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M. GEREKÇESİ.................................................................................................................... 329

BAZI ÖLÜMLERİN TESPİTİNE AİT SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN VE B.K.K.SI............................................................................................................................................ 333

BAZI ÖLÜMLERİN TESPİTİNE AİT 1966 TARİHLİ (X) NO.LU SÖZLEŞME......... 334

BAZI ÖLÜMLERİN TESPİTİNE AİT 1966 TARİHLİ (X) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M. GEREKÇESİ        335

EVLİLİK BAĞINA İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI HAKKINDA 1967 TARİHLİ SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN VE B.K.K.SI........................................................... 340

EVLİLİK BAĞINA İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI HAKKINDA 1967 TARİHLİ (XI) NO.LU SÖZLEŞME               341

EVLİLİK BAĞINA İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI HAKKINDA 1967 TARİHLİ (XI) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M. GEREKÇESİ.................................................................................................................... 344

EVLENME İLE NESEP DÜZELTİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN VE B.K.K.SI...................................................................................................................... 350

EVLENME İLE NESEP DÜZELTİLMESİ HAKKINDA 1970 TARİHLİ (XII) NO.LU SÖZLEŞME        351

EVLENME İLE NESEP DÜZELTİLMESİ HAKKINDA 1970 TARİHLİ (XII) NO.LU SÖZLEŞMESİNİN T.B.M.M. GEREKÇESİ   354

VATANSIZLIK HALLERİNİN SAYISININ AZALTILMASINA DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN VE B.K.K.SI............................................................................................ 359

VATANSIZLIK HALLERİNİN SAYISININ AZALTILMASINA DAİR 1973 TARİHLİ (XIII) NO.LU SÖZLEŞME  360

VATANSIZLIK HALLERİNİN SAYISININ AZALTILMASINA DAİR 1973 TARİHLİ (XIII) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M. GEREKÇESİ............................................................................................................................................ 361

AD VE SOYADLARININ NÜFUS KÜTÜKLERİNE YAZILIŞ ŞEKLİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN VE B.K.K.SI..................................................... 366

AD VE SOYADLARININ NÜFUS KÜTÜKLERİNE YAZILIŞ ŞEKLİNE İLİŞKİN 1973 TARİHLİ (XIV) NO.LU SÖZLEŞME          367

AD VE SOYADLARININ NÜFUS KÜTÜKLERİNE YAZILIŞ ŞEKLİNE İLİŞKİN 1973 TARİHLİ (XIV) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M. GEREKÇESİ.................................................................................................................... 369

ULUSLARARASI BİR AİLE CÜZDANI İHDASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN VE B.K.K.SI...................................................................................................... 374

ULUSLARARASI BİR AİLE CÜZDANI İHDASINA İLİŞKİN 1974 TARİHLİ (XV) NO.LU SÖZLEŞME              375

ULUSLARARASI BİR AİLE CÜZDANI İHDASINA İLİŞKİN 1974 TARİHLİ (XV) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M. GEREKÇESİ............................................................................................................................................ 378

ÇOK DİLDE NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ VERİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMENİN TASDİKİNİN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN VE B.K.K.SI...................................................................................................... 385

ÇOK DİLDE NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ VERİLMESİNE İLİŞKİN 1976 TARİHLİ (XVI) NO.LU SÖZLEŞMESİ          386

ÇOK DİLDE NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ VERİLMESİNE İLİŞKİN 1976 TARİHLİ (XVI) NO.LU SÖZLEŞMESİNİN T.B.M.M. GEREKÇESİ.................................................................................................................... 389

BAZI İŞLEM VE BELGELERİN TASDİKTEN MUAF TUTULMASINA DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN VE B.K.K.SI..................................................... 395

BAZI İŞLEM VE BELGELERİN TASDİKTEN MUAF TUTULMASINA DAİR 1977 TARİHLİ (XVII) NO.LU SÖZLEŞME               396

BAZI İŞLEM VE BELGELERİN TASDİKTEN MUAF TUTULMASINA DAİR 1977 TARİHLİ (XVII) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M. GEREKÇESİ.................................................................................................................... 397

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUKLARIN TANINMASINA DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN VE B.K.K.SI................................................................................ 402

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUKLARIN TANINMASINA DAİR 1980 TARİHLİ (XVIII) NO.LU SÖZLEŞME       403

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUKLARIN TANINMASINA DAİR 1980 TARİHLİ (XVIII) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M. GEREKÇESİ............................................................................................................................................ 406

(YABANCILAR İÇİN) AD VE SOYADLARINA UYGULANACAK KANUNA İLİŞKİN 1980 TARİHLİ (XIX) NO.LU SÖZLEŞME 412

EVLENME EHLİYET BELGESİ VERİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN VE B.K.K.SI...................................................................................................... 415

EVLENME EHLİYET BELGESİ VERİLMESİNE DAİR 1980 TARİHLİ (XX) NO.LU SÖZLEŞME       416

EVLENME EHLİYET BELGESİ VERİLMESİNE DAİR 1980 TARİHLİ (XX) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M. GEREKÇESİ     418

FARKLI SOYADI BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN 1982 TARİHLİ (XXI) NO.LU SÖZLEŞME        425

MÜLTECİLERE İDARİ YARDIM KONUSUNDA MİLLETLERARASI İŞBİRLİĞİNE DAİR 1985 TARİHLİ (XXII) NO.LU SÖZLEŞME............................................................................................................................................ 429

4 EYLÜL 1958 TARİHİNDE İMZALANAN 3. NO.LU MİLLETLERARASI BİLGİ ALIŞVERİŞİ HAKKINDAKİ SÖZLEŞMEYE EK-1989 TARİHLİ (XXIII) NO.LU SÖZLEŞME............................................................................. 433

AHVALİ ŞAHSİYE CÜZDANLARININ TANINMASINA VE GÜNCELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN VE B.K.K.SI..................................... 436

AHVALİ ŞAHSİYE CÜZDANLARININ TANINMASINA VE GÜNCELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 1990 TARİHLİ (XXIV) NO.LU SÖZLEŞME...................................................................................................................... 437

AHVALİ ŞAHSİYE CÜZDANLARININ TANINMASINA VE GÜNCELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 1990 TARİHLİ (XXIV) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M GEREKÇESİ....................................................................... 441

AHVALİ ŞAHSİYE BELGELERİNDE YER ALAN BİLGİLERİN KODLANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN VE B.K.K.SI..................................... 446

AHVALİ ŞAHSİYE BELGELERİNDE YER ALAN BİLGİLERİN KODLANMASINA İLİŞKİN 1995 TARİHLİ (XXV) NO.LU SÖZLEŞME............................................................................................................................................ 447

AHVALİ ŞAHSİYE BELGELERİNDE YER ALAN BİLGİLERİN KODLANMASINA İLİŞKİN 1995 TARİHLİ (XXV) NO.LU SÖZLEŞMENİN T.B.M.M GEREKÇESİ....................................................................... 454

YARGITAY HUKUK GENEL KURUL KARARI.......................................................... 458

KİŞİ HALLERİ KONUSUNDA MİLLETLERARASI KARŞILIKLI BİLGİ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN VE B.K.K.SI..................................... 469

KİŞİ HALLERİ KONUSUNDA MİLLETLERARASI KARŞILIKLI BİLGİ VERİLMESİNE İLİŞKİN 1997 TARİHLİ (XXVI) NO.LU SÖZLEŞME...................................................................................................................... 470

KİŞİ HALLERİ KONUSUNDA MİLLETLERARASI KARŞILIKLI BİLGİ VERİLMESİNE İLİŞKİN 1997 TARİHLİ (XXVI) NO.LU SÖZLEŞMESİNİN T.B.M.M. GEREKÇESİ.................................................................. 473

YAŞAM BELGESİ VERİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN VE B.K.K.SI............................................................................................................................ 478

YAŞAM BELGESİ VERİLMESİNE DAİR1998 TARİHLİ (XXVII) NO.LU SÖZLEŞME 479

YAŞAM BELGESİ VERİLMESİNE DAİR1998 TARİHLİ (XXVII) NO.LU SÖZLEŞMESİNİN GEREKÇESİ      482

VATANDAŞLIK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN VE B.K.K.SI...................................................................................................... 487

VATANDAŞLIK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN 1999 TARİHLİ (XXVIII) NO.LU SÖZLEŞMESİ  488

VATANDAŞLIK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN 1999 TARİHLİ (XXVIII) NO.LU SÖZLEŞMESİNİN T.B.M.M. GEREKÇESİ............................................................................................................................................ 492

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNİ SAPTAYAN KARARLARIN TANINMASINA İLİŞKİN 2000 TARİHLİ (XXIX) NO.LU SÖZLEŞME    498

ELEKTRONİK YOLLA AHVALİ ŞAHSİYE KONUSUNDA ULUSLARARASI BİLGİ İLETİŞMİNE İLİŞKİN 2001 TARİHLİ (XXX) NO.LU SÖZLEŞME...................................................................................................................... 501

SOYADININ TANINMASI HAKKINDAKİ 2005 TARİHLİ (XXXI) NO.LU SÖZLEŞME 504

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU UYGULAMASI HAKKINDA KANUN        508

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU UYGULAMASI HAKKINDA KANUNUN T.B.M.M. GEREKÇESİ        514

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU UYGULAMASI HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ YARGI KARARLARI 554

YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNME KANUNUNUN B.K.K.SI VE SÖZLEŞMESİ           572

1968 TARİHLİ YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNME KANUNU VE SÖZLEŞMESİ          573

YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN VE B.K.K.SI..................................... 576

1978 TARİHLİ YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL     577

ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN VE B.K.K.SI   580

ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME............................................................................................................................................ 581

EVLİLİK BAĞINA İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI HAKKINDA SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN VE B.K.K.SI............................................................................................ 584

EVLİLİK BAĞINA İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI HAKKINDA 1967 TARİHLİ SÖZLEŞME    585

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASINA VE TENFİZİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN VE B.K.K.SI...... 588

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASINA VE TENFİZİNE İLİŞKİN 1973 TARİHLİ SÖZLEŞME............................................................................................................................................ 589

ÇOCUKLARIN VELAYETİNE İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİ İLE ÇOCUKLARIN VELAYETİNİN YENİDEN TESİSİNE İLİŞKİN 1980 TARİHLİ AVRUPA SÖZLEŞMESİ.................................... 594

BİBLİYOGRAFYA (Yararlanılan Kaynaklar)               603