SORU VE CEVAPLARIYLA

MORTGAGE SİSTEMİ (TUTSAT)

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KONUT PİYASASI VE MORTGAGE SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

 

I-......... KONUT PİYASASININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?.................................................. 31

II-........ KONUT PİYASASI İLE BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?          35

III-....... MORTGAGE NE DEMEKTİR?.................................................................................... 37

IV-....... MORTGAGE BUGÜNE KADAR TÜRKİYE’DE NEDEN UYGULANAMADI?............ 39

V-........ KONUT PİYASASI VE MORTGAGE SİSTEMİNDE POTANSİYEL RİSK KO42NULARI NELERDİR?              42

A-.. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MERKEZ BANKASI’NIN (FED) AGRESİF REEL FAİZ POLİTİKALARININ ETKİLERİ          42

B-.. AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE SORUN YAŞANMASI OLASILIĞI.. 43

C-. ORTA DOĞU’DA POLİTİK VE ASKERİ RİSKLERİN VARLIĞI............................... 43

D-. SERMAYE PİYASALARINDA ÇİN FAKTÖRÜ....................................................... 44

E-.. DEPREM KUŞAĞINDA YER ALAN TÜRKİYE’NİN RİSKİ..................................... 44

F-.. KONUT KREDİLERİNDE HIZLI ARTIŞ, FAİZ ORANLARINDA YAŞANABİLECEK HIZLI DEĞİŞİMLER VE BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN 44RİSKLER....................................................................................... 44

G-. TÜKETİCİ KREDİLERİNİN DAĞILIMINDA DENGESİZLİKLER............................ 46

H-. ÇARPIK YAPILAŞMA GERÇEĞİ............................................................................ 48

I-... EKONOMİK VE SİYASİ İSTİKRAR OLGUSU......................................................... 49

İ-... BİNA DEĞERLEMELERİNİN GERÇEĞİ YANSITIP YANSITMADIĞI KONUSUNDA GÜVENCE   52

J-.. SERMAYE PİYASALARININ OLUŞTURDUĞU RİSKLER..................................... 53

K-.. FİNANSAL PİYASALARDA VADE UYUMSUZLUĞU, AÇIK POZİSYON, FAİZ VE KUR RİSKLERİ               54

L-.. DÖVİZ KURU POLİTİKASI VE LİKİDİTE YÖNETİMİ............................................. 56

M-. 2007 YILI VE SONRASINDA YAŞANACAK GELİŞMELERİN ETKİLERİ............... 57

VI-....... MORTGAGE SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?............................................ 59

VII-...... MORTGAGE SİSTEMİ İLE KONUT ALIMINDA AŞAMALAR NELERDİR?.............. 63

VIII-..... MORTGAGE SİSTEMİNDEN BEKLENEN OLUMLU ETKİLER NELERDİR?........... 66

A-.. KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE................................................................ 66

B-.. İŞSİZLİKLE MÜCADELE VE İSTİHDAM BOYUTUNDA OLUMLU ETKİLERİ....... 67

C-. SERMAYE PİYASALARININ GELİŞİMİNE OLAN ETKİLER.................................. 67

D-. EKONOMİK BÜYÜME VE PAYLAŞIM.................................................................... 69

IX-....... MORTGAGE KREDİSİ NEREDEN ALINABİLİR?...................................................... 70

X-........ MORTGAGE SİSTEMİNDEN İŞ YERİ SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER DE FAYDALANABİLECEK MİDİR?    70

XI-....... MORTGAGE KREDİSİ İLE ARSA VEYA ARAZİ ALINABİLİR Mİ?........................... 70

XII-...... MORTGAGE KREDİSİ İLE KONUT KREDİSİ ARASINDA NE FARK VARDIR?...... 70

XIII-..... HANGİ KONUTLAR MORTGAGE KREDİSİ İLE SATIN ALINAMAZ?..................... 71

XIV-..... MORTGAGE KREDİSİ SADECE YTL CİNSİNDEN Mİ VERİLECEK?....................... 72

XV-...... BİR VEYA BİRDEN FAZLA KONUTA SAHİP OLANLAR MORTGAGE SİSTEMİ İLE YENİ BİR KONUT EDİNEBİLECEK MİDİR?...................................................................................................................................... 72

XVI-..... ÖNCEDEN ALINAN KONUT KREDİLERİ MORTGAGE SİSTEMİNE DAHİL OLACAK MI?             72

XVII-.... KENDİ ARSASINA EV YAPTIRMAK İSTEYENLER MORTGAGE KREDİSİ ALABİLECEK Mİ?       73

 

İKİNCİ BÖLÜM

DÜNYA UYGULAMALARI

 

I-......... MORTGAGE SİSTEMİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE NASIL UYGULANIYOR?             77

II-........ MORTGAGE SİSTEMİ AVRUPA ÜLKELERİNDE NASIL UYGULANIYOR?............ 86

A-.. İNGİLTERE............................................................................................................ 87

B-.. FRANSA................................................................................................................. 88

C-. İSPANYA................................................................................................................ 89

D-. ALMANYA.............................................................................................................. 90

E-.. DANİMARKA.......................................................................................................... 91

F-.. KUZEY AVRUPA ÜLKELERİ................................................................................. 92

III-....... JAPONYA, KANADA VE AVUSTRALYA’DA UZUN DÖNEMLİ KONUT SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?      92

A-.. JAPONYA............................................................................................................... 92

B-.. KANADA................................................................................................................. 93

C-. AVUSTRALYA........................................................................................................ 93

IV-....... MORTGAGE SİSTEMİNDE MEKSİKA INFONAVİT UYGULAMASI NEDİR?........... 93

V-........ MALEZYA’DA CAGAMAS UZUN DÖNEMLİ KONUT SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?    94

VI-....... ARJANTİN’DE WORLD MAE UZUN DÖNEMLİ KONUT SİSTEMİ UYGULAMASI NEDİR?             94

VII-...... İSLAMİ MORTGAGE NEDİR? İSLAMİ MORTGAGE UYGULAMALARI HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİPTİR? 95

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUKSAL BOYUTTA GAYRİMENKUL (TAŞINMAZ)

 

I-......... GAYRİMENKUL NEDİR?.......................................................................................... 101

II-........ GAYRİMENKULÜN SINIRLARI NASIL TANIMLANMAKTADIR?.......................... 101

III-....... GAYRİMENKULDE MÜTEMMİM CÜZ, TABİİ SEMERELERİ VE TEFERRUAT NEDİR?  102

IV-....... MÜŞTEREK MÜLKİYET, İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET VE KAT MÜLKİYETİ NE DEMEKTİR?   104

V-........ KAT İRTİFAKINDAN KAT MÜLKİYETİNE NASIL GEÇİLİR?................................ 106

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GAYRİMENKUL (TAŞINMAZ) REHNİ

 

I-......... GAYRİMENKUL (TAŞINMAZ) REHNİ NEDİR?....................................................... 109

II-........ GAYRİMENKUL (TAŞINMAZ) REHNİNİN TÜRLERİ NELERDİR?........................ 113

A-.. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ.................................................................................... 113

B-.. İRAT SENEDİ....................................................................................................... 114

III-....... YABANCI PARA CİNSİNDEN REHİN NEDİR? YABANCI UYRUKLU KİŞİLERLE DIŞARIDA YERLEŞİK VE YERLEŞİK SAYILAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYRUKLULARLA İLGİLİ İPOTEKLER NASIL YAPILMAKTADIR?       114

A-.. TÜRKİYE’DE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER LEHİNE İPOTEK TESİSİ............... 116

B-.. YURTDIŞINDAKİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER LEHİNE İPOTEK TESİSİ........ 116

IV-....... GAYRİMENKUL (TAŞINMAZ) REHNİNİN KURULMASI VE SONA ERMESİ NASIL GERÇEKLEŞİR?           117

V-.... GAYRİMENKUL (TAŞINMAZ) REHNİNDE ALACAĞIN KAPSAMI HANGİ UNSURLARDAN OLUŞUR?          119

VI-... REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ NASIL GERÇEKLEŞİR?........................................ 119

VII-.. İPOTEK FEKKİ NE DEMEKTİR?................................................................................. 120

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL BOYUTUYLA MORTGAGE

 

I-......... GAYRİMENKUL FİNANSMAN YÖNTEMLERİ NELERDİR?................................... 123

A-.. DOLAYSIZ YÖNTEM (THE DİRECT ROUTE).................................................... 123

B-.. SÖZLEŞME YÖNTEMİ (THE CONTRACTUAL ROUTE).................................... 123

C-. MEVDUAT FİNANSMANI YÖNTEMİ (THE DEPOSİT FİNANCİNG ROUTE)..... 123

D-. İPOTEK BANKASI YÖNTEMİ (THE MORTGAGE BANK ROUTE)...................... 124

II-........ DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE KONUT FİNANSMANI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?                124

III-....... GAYRİMENKUL DEĞERİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR NELERDİR?..................... 126

IV-....... GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ NEDİR?............................................................... 128

V-........ GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİNDE YÖNTEMLER NELERDİR?........................ 130

A-.. MALİYET METODU............................................................................................. 130

B-.. PAZAR DEĞERİ-EMSAL METODU..................................................................... 130

C-. FİNANSAL METOD.............................................................................................. 131

D-. GELİŞTİRME METODU....................................................................................... 131

VI-....... GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI NEDİR?............................................. 133

VII-...... ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARI NEDİR? ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARI İLE MORTGAGE SİSTEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?................................................................... 136

VIII-..... SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLER HAKKINDA HANGİ USUL VE ESASLAR UYGULANMAKTADIR?......................................................................... 141

IX-....... YENİ YASA İLE GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI AÇIĞI SORUNU NASIL GİDERİLECEK?               157

X-........ GAYRİMENKUL EKSPERTİZ İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK TAŞIYAN HUSUSLAR NELERDİR?      158

XI-....... GAYRİMENKUL EKSPERTİZ RAPORU NEDİR VE İÇERİĞİNDE NE VARDIR?... 161

XII-...... GAYRİMENKUL DEĞERLEME İŞLERİ VERGİ TEVKİFATINA TABİ MİDİR?........ 169

XIII-..... MORTGAGE SİSTEMİNDE FİNANSMANI KİM SAĞLAYACAK? NASIL SAĞLAYACAK?              169

XIV-..... İPOTEK KREDİLERİ TÜRLERİ NELERDİR?........................................................... 172

A-.. GELENEKSEL İPOTEK KREDİSİ......................................................................... 172

B-.. ARTAN GERİ ÖDEME TUTARLI İPOTEK KREDİLERİ....................................... 172

C-. DEĞİŞKEN ORANLI İPOTEK KREDİLERİ........................................................... 173

D-. FİYAT DÜZEYİNE AYARLANAN İPOTEK KREDİLERİ....................................... 173

E-.. İKİ ORANLI İPOTEK KREDİLERİ......................................................................... 173

F-.. KARMA İPOTEK KREDİLERİ............................................................................... 174

G-. SABİT ORANLI İPOTEK KREDİLERİ................................................................... 174

H-. YÜKSEK ÖDEMELİ İPOTEK KREDİLERİ............................................................ 174

I-... İKİ AŞAMALI İPOTEK KREDİLERİ....................................................................... 174

XV-...... İPOTEK KREDİLERİ PİYASASI NEDİR? BİRİNCİL PİYASA VE İKİNCİL PİYASA NEDİR?             175

XVI-..... İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER NEDİR?............................................ 178

XVII-.... İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER NEDİR? KAÇ ÇEŞİT İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMET VARDIR?       179

XVIII-... KONUT FİNANSMANI FONU, VARLIK FİNANSMANI FONU VE YATIRIMCI KORUMA FONU NEDİR?       184

XIX-..... İPOTEK BANKALARI NE DEMEKTİR?................................................................... 185

XX-...... İPOTEK MERKEZLERİ NE DEMEKTİR?................................................................. 188

XXI-..... İPOTEK FİNANS KURULUŞU (İFK) NEDİR?.......................................................... 192

XXII-.... İPOTEK FİNANS KURULUŞUNUN İŞLEVLERİ NELERDİR?................................ 193

XXIII-... -BEĞENDİĞİMİZ EVİ MORTGAGE KREDİSİ İLE Mİ YOKSA PEŞİN Mİ ALMAK DAHA KARLIDIR?              193

XXIV-.. MORTGAGE KREDİSİ ALMANIN KOŞULLARI NELERDİR?................................. 194

A-.. KREDİ SİCİLİ OLUMLU RAPORU....................................................................... 194

B-.. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK GAYRİMENKUL İÇİN EKSPERTİZ RAPORU  195

C-. GEREKLİ BELGELER.......................................................................................... 195

XXV-... FICO NEDİR? KREDİ SKORU NEDİR?................................................................... 197

XXVI-.. MORTGAGE KREDİSİ TALEBİNİN REDDEDİLMESİ HALİNDE NE YAPILMALI? 198

XXVII-. MORTGAGE KREDİLERİNDEN KAYNAKLANA-BİLECEK FİNANSAL RİSKLER NELERDİR?     199

XXVIII- KAPİTALİZASYON ORANI NEDİR?........................................................................ 203

XXIX-.. RE-FİNANSMAN NE DEMEKTİR? MORTGAGE SİSTEMİNİN DEVREYE GİRMESİYLE DAHA ÖNCE KONUT KREDİSİ ALANLAR MORTGAGE SİSTEMİNE NASIL GEÇECEKLER VE MORTGAGE SİSTEMİNE GEÇMEK ZORUNLU OLACAK MI?    204

XXX..... PURSANTAJLI KREDİ NEDİR?.............................................................................. 204

 

ALTINCI BÖLÜM

İPOTEKLİ İŞLEMLERİN HUKUKSAL VE VERGİSEL BOYUTU

 

I-......... İPOTEKLİ İŞLEMLER NELERDİR? HUKUKSAL BOYUTTA ÖZELLİKLERİ NEDİR? 207

II-........ İPOTEKLİ İŞLEMLERDE VERGİ VAR MIDIR? VERGİSEL BOYUTTA HANGİ YÜKÜMLÜKLER BULUNMAKTADIR?                212

III-....... 2 NO.LU BİLGİ İŞLEM FORMU NEDİR? İŞLEVİ NEDİR?....................................... 213

IV-....... KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN İPOTEK İŞLEMLERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLER NELERDİR?         216

 

YEDİNCİ BÖLÜM

GAYRİMENKUL YATIRIM

ORTAKLIKLARI

 

I-......... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI NEDİR?............................................. 219

II-........ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUŞ ŞARTLARI NELERDİR?     221

III-....... TAŞINMAZLARIN MENKUL KIYMETLEŞTİRİLMESİNDE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ ROLÜ NEDİR?       224

IV-....... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAALİYETLERİ NELERDİR?.... 226

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER,

VERGİSEL TEŞVİKLER

 

I-......... GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?........... 233

II-........ KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN MORTGAGE UYGULAMALARININ BOYUTU NEDİR?      234

III-....... DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?......... 234

IV-....... GİDER VERGİLERİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?...... 235

V-........ HARÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NEDİR?........................... 236

VI-....... MORTGAGE KREDİSİ İLE KONUT ALANLARIN ÖLÜMÜ HALİNDE VERGİSEL SONUÇLARI NE OLACAK?             238

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA

DEĞİŞİKLİKLER

 

I-......... SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?.. 241

 

 

ONUNCU BÖLÜM

MORTGAGE KREDİ SÖZLEŞMESİ VE MASRAFLAR KREDİ
FAİZLERİNİN FİNANSAL VE VERGİSEL BOYUTU

 

I-......... MORTGAGE KREDİ SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ NEDİR? SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE BİLGİ FORMU VERİLMESİ ZORUNLU MUDUR?.................................................................................................................... 259

II-........ MORTGAGE KREDİLERİNDEN KAYNAKLANAN MASRAFLAR NELERDİR?.... 262

III-....... MORTGAGE KREDİLERİNDE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER VAR MI?............. 263

IV-....... SABİT FAİZLİ KREDİ SEÇENEĞİ NEYİ İFADE ETMEKTEDİR?............................ 264

V-........ DEĞİŞKEN FAİZLİ KREDİ ÖDEMESİ NASIL İŞLEMEKTEDİR? RİSKLERİ NELERDİR? 265

VI-....... YASA KİŞİYE ÖZEL FAİZ SEÇENEĞİ SUNMAKTA MIDIR? BU SEÇENEĞİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?  266

VII-...... BAĞLI KREDİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?.............................................. 267

VIII-..... KONUT KREDİLERİNDEN KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU ALINIYOR MU? DAHA ÖNCEKİ TARİHTE ALINMIŞ OLAN YÜKSEK FAİZLİ KONUT KREDİSİNİN DAHA DÜŞÜK FAİZLİ BAŞKA BİR KONUT KREDİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU ALINACAK MI?............................................... 267

IX-....... YABANCI FİNANS KURULUŞLARINDAN DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ ALINMASI HALİNDE VERGİSEL YÜKÜMLÜKLER NELERDİR?.................................................................................................................................... 273

X-........ MORTGAGE KREDİSİ İLE KONUT EDİNEN KİŞİLERİN VEFAT ETMELERİ SONUCUNDA KANUNİ MİRASÇILAR SİSTEME DAHİL OLACAK MI? KANUNİ MİRASÇILARIN REDDİ MİRAS TALEBİNDE BULUNMALARI HALİNDE NE OLACAK?       284

XI-....... MORTGAGE KREDİLERİNE İLİŞKİN FAİZLER NASIL BELİRLENMEKTEDİR? FAİZLERİN İLİŞKİLİ OLDUĞU KRİTERLER NELERDİR?............................................................................................................... 287

XII-...... ÖDENEN MORTGAGE KREDİLERİ FAİZLERİ VERGİ MATRAHINDAN DÜŞÜLECEK Mİ?            287

XIII-..... TEMERRÜT FAİZLERİNDEN VERGİ ALINIYOR MU?............................................ 288

XIV-..... MORTGAGE KREDİ TAKSİTLERİNE İLİŞKİN ÖDEMELERDE TEMİNAT OLARAK KIYMETLİ EVRAK KABUL EDİLECEK Mİ?.................................................................................................................................... 291

XV-...... MORTGAGE KREDİSİ ALAN EVLİ ÇİFTLER BOŞANDIKLARINDA KREDİ BORÇLARINI KİM ÖDEYECEK?             291

XVI-..... MORTGAGE KREDİLERİNİ ALANLARIN TEMERRÜDE DÜŞMELERİ HALİNDE NE OLACAK?   292

XVII-.... MORTGAGE KREDİSİNİ SAĞLAYACAK FİNANSMAN KURULUŞLARI KAYNAĞI NEREDEN BULACAK?               293

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

MORTGAGE SİSTEMİNİN

SİGORTA VE YAPI DENETİMİ BOYUTU

 

I-......... MORTGAGE SİSTEMİNDE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN İŞLEVLERİ NELERDİR? 297

II-........ MORTGAGE KREDİLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLERDE HAYAT SİGORTASI YAPTIRMAK ZORUNLU MUDUR? HAYAT SİGORTASININ ÖZELLİKLERİ VE KOŞULLARI NELERDİR?.......................................................... 297

III-....... DAHA ÖNCE KONUT KREDİSİ ALAN TÜKETİCİLERİN YAPTIRMIŞ OLDUKLARI HAYAT SİGORTALARI MORTGAGE SİSTEMİNE DAHİL OLUNMASI HALİNDE YENİDEN DÜZENLENECEK MİDİR?..................... 301

IV-....... MORTGAGE KREDİLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLERDE İNŞAAT SİGORTASI YAPTIRMAK GEREKLİ MİDİR?  302

V-........ KONUT SİGORTASI YAPTIRMAK SİSTEMDEN FAYDALANABİLMEK İÇİN ZORUNLU MUDUR?               303

VI-....... MORTGAGE KREDİLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLERDE ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRMAK GEREKİYOR MU? ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NASIL VE HANGİ KOŞULLARDA YAPTIRILIR?............... 304

VII-...... DASK NEDİR?........................................................................................................... 309

VIII-..... MORTGAGE UYGULAMALARI İLE GÜNDEME GELEN SİGORTA ARAÇLARI NELERDİR? İŞLEVLERİ NELERDİR?              311

IX-....... SİGORTA ŞİRKETLERİNİN GAYRİMENKUL TEMİNATLARINA İLİŞKİN İPOTEK İŞLEMLERİ HANGİ ESASLARA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?......................................................................................... 316

X-........ YAPI DENETİMİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?........................................... 317

XI-....... YAPI DENETİMİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER NELERDİR? İŞLEVLERİ NELERDİR?      325

XII-...... BİNALARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE VEYA YENİDEN ONARIMINA İLİŞKİN HARCAMALAR MORTGAGE KREDİLERİ VASITASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK Mİ? BİNALAR İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN VERGİSEL BOYUTU NEDİR?         328

XIII-..... MORTGAGE SİSTEMİNDE FİNANSMANI SAĞLAYANLAR YAPI DENETİMİ İLE İLGİLİ OLARAK SORUMLU OLACAKLAR MIDIR?.................................................................................................................................... 329

XIV-..... YAPI DENETİM RAPORU NEDİR? İŞLEVLERİ NELERDİR?................................. 329

XV-...... YAPI DENETİM KURULUŞU NEDİR? İŞLEVLERİ VE MORTGAGE SİSTEMİNDEKİ YERİ NEDİR?               329

XVI-..... MORTGAGE KREDİSİ VEREN FİNANSAL KURULUŞLARIN BU KREDİYE KONU OLAN KONUTUN AYIPLI ÇIKMASI, GEÇ TESLİM EDİLMESİ VEYA HİÇ TESLİM EDİLMEMESİ HALİNDE SORUMLULUKLARININ BOYUTLARI NEDİR?      330

XVII-.... DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ ANCAK ONARILMIŞ BİNALARA ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPILABİLİR Mİ?            331

XVIII-... ESKİ BİNALAR MORTGAGE SİSTEMİNDEN NASIL ETKİLENECEK?................. 332

 

 


 

ONİKİNCİ BÖLÜM

YABANCI UYRUKLULARIN TÜRKİYE’DE MÜLK EDİNİMİ VE YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN
MORTGAGE SİSTEMİNE İLİŞKİN HAZIRLIKLARI

 

I-......... YABANCILAR TÜRKİYE’DE NASIL GAYRİMENKUL EDİNEBİLİR? YASAL KOŞULLAR NELERDİR?       335

II-........ VATANSIZLAR VE MÜLTECİLER TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL EDİNEBİLİR Mİ? 341

III-....... YABANCILAR TÜRKİYE’DE HER GAYRİMENKULÜ SATIN ALABİLİR Mİ?....... 341

IV-....... YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL EDİNMELERİ HANGİ KOŞULLARDA GERÇEKLEŞMEKTEDİR?.................................................................................................................................... 343

V-........ YABANCIYA MÜLK SATIŞINDA EN SON DURUM NEDİR?.................................. 348

VI-....... YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN MORTGAGE SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ NE OLACAKTIR? HAZIRLIKLAR HANGİ AŞAMADADIR?......................................... 349

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İHALE UYGULAMALARI BOYUTU

 

I-......... KAMU İHALE UYGULAMALARINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER NELERDİR? İŞLEVLERİ NELERDİR?          355

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İCRA-İFLAS KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER

I-......... İCRA VE İFLAS KANUNU’NA GÖRE TAKİPLER NASIL YAPILMAKTADIR?...... 365

II-........ İCRA-İFLAS YASASININ 68/B, 150/A VE 150/I MADDELERİ KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMELERİNE DAYANAN İLAMSIZ İCRA TAKİPLERİ................................................................................................................ 368

A-.. BORÇLU CARİ HESAP VEYA KISA, ORTA, UZUN VADELİ KREDİ ŞEKLİNDE İŞLEYEN KREDİLERDE İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI..................................................................................................... 368

III-....... YENİ YASAL DÜZENLEMELER KAPSAMINDA İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?       372

 

 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

TÜKETİCİ HAKLARI BOYUTU

 

I-......... TÜKETİCİYİ KORUMA HAKKINDA KANUNDA MORTGAGE SİSTEMİ YOLUYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİ İLGİLENDİREN YASAL HÜKÜMLER NELERDİR?........................................................................... 379

II-........ YENİ YASAL DÜZENLEMELER İLE TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?.................................................................................................................................... 380

III-....... MORTGAGE KREDİSİNE İLİŞKİN İTİRAZLAR HANGİ MAHKEMELERCE YAPILABİLİR?            386

IV-....... MORTGAGE KREDİSİNE KONU OLAN KONUTUN AYIPLI ÇIKMASI HALİNDE KİMLER HANGİ KOŞULLARDA SORUMLU OLACAKTIR?............................................................................................................ 386

 

 

ONALTINCI BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA KANUNU VE TOPLU KONUT KANUNU
BOYUTUNDA MORTGAGE UYGULAMALARI

 

I-......... FİNANSAL KİRALAMA NEDİR? FİNANSAL KİRALAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN YASAL DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?............................................................................................................... 389

II-........ YENİ YASAL DÜZENLEMELER İLE FİNANSAL KİRALAMA UYGULAMALARININ BOYUTU NASIL DEĞİŞMİŞTİR?               392

III-....... YENİ YASA İLE TOPLU KONUT KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK NEDİR? 394

 

ONYEDİNCİ BÖLÜM

MORTGAGE SİSTEMİNE İLİŞKİN
YÖNETSEL BOYUTTA ÇALIŞMALAR VE HAZIRLIKLAR

 

I-......... SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN (SPK) MORTGAGE SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALARI NELERDİR?              397

II-........ TOPLU KONUT ORTAKLIĞI İDARESİ (TOKİ)’NİN MORTGAGE SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPACAĞI ÇALIŞMALAR NELERDİR?.................................................................................................................................... 400

III-....... YENİ YASAL DÜZENLEMELER TOKİ’YE HANGİ AVANTAJLARI SAĞLAMIŞTIR? 403

IV-....... T.C. MERKEZ BANKASI’NIN MORTGAGE SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPACAĞI ÇALIŞMALAR NELERDİR?            404

V-........ MORTGAGE SİSTEMİNDE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI’NIN İŞLEVLERİ NELERDİR? 404

VI-....... MALİYE BAKANLIĞI’NIN MORTGAGE SİSTEMİNİN UYGULANMASINDAKİ ROLÜ VE İŞLEVLERİ NELERDİR?       404

VII-...... BAYINDIRLIK BAKANLIĞI’NIN MORTGAGE SİSTEMİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI NELERDİR?            405

VIII-..... MORTGAGE SİSTEMİNDE SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR NELERDİR?             405

IX-....... İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN MORTGAGE SİSTEMİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK İŞLEVLERİ NELERDİR?           406

X-........ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN MORTGAGE SİSTEMİNE İLİŞKİN YAPMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR NELERDİR?............................................................................................................... 406

XI-....... ADALET BAKANLIĞI’NIN MORTGAGE SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPACAĞI ÇALIŞMALAR NELERDİR? 406

 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

MORTGAGE SİSTEMİNİN ARSA ÜRETİMİ BOYUTU

 

I-......... ARAZİ GELİŞTİRME KAVRAMI NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?.................. 409

II-........ ARSA NASIL ÜRETİLİR?......................................................................................... 410

III-....... ARSA ÜRETİMİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER NELERDİR? İŞLEVLERİ NELERDİR?      413

IV-....... İNŞAATA TAHSİS EDİLEN ARSALARDA MALİYET REVİZESİ NASIL YAPILACAK?    417

V-........ ARSA DEĞERLERİNİN TESPİTİ NASIL YAPILMAKTADIR?................................. 418

VI-....... TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ARSA SORUNUNU ÇÖZÜMLÜYOR MU?............................................................................................................................ 419

 

ONDOKUZUNCU BÖLÜM

MORTGAGE UYGULAMALARINDA

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

I-......... MORTGAGE KREDİSİ TALEPLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?               423

II-........ EMLAK ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?..... 426

III-....... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA YAPILACAK YATIRIMLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?.................................................................................................................................... 428

 

 

YİRMİNCİ BÖLÜM

MORTGAGE SİSTEMİ

HANGİ SEKTÖRLERİ TETİKLEYECEK?

HANGİ MESLEKLERİN YILDIZI PARLAYACAK?

 

I-......... MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ MORTGAGE SİSTEMİNDEN NE ÖLÇÜDE ETKİLENECEK?          431

II-........ BANKACILIK SEKTÖRÜ MORTGAGE UYGULAMALARINDAN NASIL ETKİLENECEK?              432

III-....... HAZIR BETON, SERAMİK, TUĞLA-KİREMİT VE ÇİMENTO SEKTÖRLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR VE MORTGAGE SİSTEMİNİN UYGULAMAYA GEÇMESİYLE BİRLİKTE HANGİ GELİŞMELERİN YAŞANMASI BEKLENMEKTEDİR?      432

IV-....... BOYA, DEMİR, ÇELİK, YAPI KİMYASALLARI, AGREGA, YALITIM VE ÇATI MALZEMELERİ SEKTÖRLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE BEKLENTİLERİ NELERDİR?................................................................................... 438

V-........ MORTGAGE SİSTEMİNİN DOLAYLI OLARAK ETKİLEYECEĞİ SEKTÖRLER NELERDİR? ÖZELLİKLERİ VE BEKLENTİLERİ NELERDİR?............................................................................................................... 440

VI-....... MORTGAGE SİSTEMİNİN UYGULAMAYA BAŞLANMASIYLA BİRLİKTE ÖNEM KAZANACAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI NEDİR? EMLAKÇILIK SEKTÖRÜ SİSTEMDEN  NASIL ETKİLENECEK? 441

VII-...... UZUN DÖNEMLİ KONUT EDİNME SİSTEMİ (MORTGAGE) İLE BİRLİKTE MORTGAGE BROKERLIĞI MESLEĞİNİN İŞLEVİ NE OLACAKTIR?............................................................................................................ 442

 

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM

SORUNLAR, ÖNERİLER VE SONUÇ

 

I-......... GENEL OLARAK MORTGAGE SİSTEMİ HAKKINDA HANGİ DEĞERLENDİRMELERİ YAPMAK MÜMKÜNDÜR?      445

II-........ MORTGAGE UYGULAMALARI İÇİN HAZİNE GARANTİSİ VERİLMEMESİNİN HANGİ SONUÇLARI DOĞABİLİR?    446

III-....... BİR TEŞVİK UNSURU OLARAK GAYRİMENKULDE BÖLGESEL VERGİLENDİRME SİSTEMİNE GİDİLEBİLİR Mİ?  447

IV-....... TAPU İŞLEMLERİNDE İPOTEK BEDELİ ÜZERİNDEN ALINMASI GEREKEN HARÇLARLA, BELEDİYELERİN VERMİŞ OLDUĞU RAYİÇ BEDELLER ÜZERİNDEN ALINAN HARÇLAR ARASINDA OLUŞACAK AÇIK ÇELİŞKİ NASIL GİDERİLECEKTİR?     447

V-........ MORTGAGE KREDİLERİNE OLUŞACAK TALEPLERİ KARŞILAMAK İÇİN YURT DIŞI KAYNAKLI FİNANSMANA GEREKSİNİM DUYULACAK MI?..................................................................................................... 449

VI-....... SABİT FAİZLİ SEÇENEKTE KREDİYİ KAPATMA HAKKI VAR MI? MALİYETİ NEDİR? 449

VII-...... KREDİ FAİZLERİNİN DÜŞMESİ MORTGAGE UYGULAMALARININ BAŞARISINI ARTTIRIR MI?                450

VIII-..... DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT KREDİLERİNİN KULLANILMASINA OLANAK TANINMIŞ OLMAKLA BİRLİKTE DEĞİŞKEN FAİZ ORANLARININ HANGİ KRİTERE GÖRE BELİRLENECEĞİ KONUSUNDA BELİRLEME YAPILMIŞ MIDIR?                451

IX-....... MORTGAGE KREDİLERİNE İLİŞKİN FAİZ ORANLARININ HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENECEĞİ VE HANGİ ORANLARIN BAZ ALINACAĞI KONUSUNDA BELİRLEME YAPILMIŞ MIDIR?........................ 451

X-........ FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN MORTGAGE KREDİSİ VERMELERİNİN SAKINCALARI OLABİLİR Mİ?     452

XI-....... BİTMEMİŞ BİR PROJEDE ALINAN EV İÇİN KREDİ KULLANILABİLİYOR MU? KULLANILIRSA VE PROJEDE AKSAKLIK OLURSA, TÜKETİCİNİN YASAL HAKLARI NELERDİR?....................................................... 453

XII-...... YASADA BELİRLENEN ÜÇ YILLIK GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN OLUŞTURULACAK BİLİRKİŞİLİK MÜESSESESİNİN LİSANSLI DEĞERLEME UZMANLIĞINA EŞDEĞER HALE GETİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR NELER OLABİLİR? MEVCUT DEĞERLEME UZMANLARI GEREKSİNİME CEVAP VEREBİLECEK Mİ?............. 453

XIII-..... BİTMEMİŞ, İNŞAATI DEVAM EDEN YA DA OTURMA İZNİ ALINMAMIŞ KONUTLARA MORTGAGE KREDİSİNİN VERİLMESİ HANGİ HUKUKİ SAKINCALARIN DOĞMASINA NEDEN OLABİLİR? MORTGAGE KREDİLERİNİN İNŞAAT TAMAMLAMA KREDİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HALİNDE SİSTEMİN BOZULMA OLASILIĞI VAR MIDIR?. 454

XIV-..... MORTGAGE KREDİLERİNİN TİCARİ KREDİYE DÖNÜŞTÜRÜLEREK SİSTEMİ TAHRİP ETMESİ NASIL ÖNLENEBİLİR?       454

XV-...... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN UYGULAMADAKİ SORUNLAR VE ÖNERİLER NELERDİR?                455

XVI-..... OLASI İSTANBUL DEPREMİ TEHLİKESİNE KARŞI RİSKLİ BÖLGELERDEKİ YERLEŞİMLERİN DÜZENLENMESİNDE MORTGAGE SİSTEMİNDEN NASIL FAYDALANILABİLİR?........................................................ 456

XVII-.... İSTANBUL’A GÖÇ YASAĞI UYGULANMALI MI?.................................................. 458

XVIII-... İSTANBUL’DA MEVCUT BİNA STOKUNUN NE KADARI RUHSATSIZ YAPI OLARAK TANIMLANMIŞTIR? BU SORUN NASIL ÇÖZÜLECEK?........................................................................................................... 459

XIX-..... MORTGAGE SİSTEMİ FİNANSAL BİR KRİZE NEDEN OLABİLİR Mİ?................. 460

XX-...... MORTGAGE SİSTEMİNE İLİŞKİN YASA, ALT VE ORTA GELİR GRUBUNA YÖNELİK BİR DESTEK PROGRAMINI İÇERMEKTE MİDİR?....................................................................................................................... 461

XXI-..... EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ YASA TASARISI HANGİ DEĞİŞİKLİKLERİ GÜNDEME GETİRECEKTİR? 462

XXII-.... SON TAHLİLDE MORTGAGE SİSTEMİ’NİN GELECEĞİ NASIL GÖRÜNMEKTEDİR?     463

 

EKLER

Ek:1.... Genel Gerekçe........................................................................................................... 473

Ek: 2... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu............................................................ 497

Ek:3.... Hükümetin Teklif Ettiği Metin................................................................................. 524

Ek-4.... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin................................... 549

Ek-5.... 21 Şubat 2007 Tarihinde TBMM Genel Kurulu Tarafından Kabul Edilen 5582 Sayılı Konut Finansmanı Sistemi Hakkında Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Metni................................... 576

KAYNAKÇA........................................................................................................................... 609