İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ KİTAP

PARA CEZASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

PARA CEZASI VE PARA CEZASININ ÇEŞİTLERİ

 

I- İDARİ PARA CEZASI           

II- ADLİ PARA CEZASI            

III- PARA CEZASININ ÇEŞİTLERİ            

A- CEZAYI VEREN MAKAMA GÖRE PARA CEZALARI          

B- MAKTU VE NİSPİ PARA CEZASI    

 

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK ÇALIŞMA KANUNLARINDAKİ İDARİ PARA CEZALARIYLA İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR

 

I- İDARİ PARA CEZALARINDA GECİKME ZAMMI    

II- GECİKME ZAMMINDA TATBİK SÜRESİ              

III- İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL ZAMANAŞIMI            

IV- ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ            

V- ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ           

VI- İDARİ PARA CEZALARININ ARTIŞI   

A- YENİDEN DEĞERLEME ORANINA BAĞLI CEZALAR        

B- ASGARİ ÜCRETE BAĞLI CEZALAR

VII- İDARİ PARA CEZALARININ GİDER OLARAK YAZILMAMASI            

VIII- İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞİ               

IX- İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI      

X- İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İTİRAZ MERCİ              

 

İKİNCİ KİTAP

4875 SAYILI İŞ KANUNU

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ KANUNUNDAKİ PARA CEZASI UYGULAMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

 

I-  4857 SAYILI İŞ KANUNU ÖNCESİ DÖNEM           

II-  4857 SAYILI İŞ KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARI   


 

İKİNCİ BÖLÜM

4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN KAPSAMI VE HAKLARINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK OLANLAR

 

 I- İŞ KANUNUNUN KAPSAMI 

II- HAKLARINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK OLANLAR        

A- İŞVEREN      

B- İŞVEREN VEKİLİ           

C- ALT İŞVEREN               

D- DİĞER KİMSELER         

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARINA BAĞLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER, FİİLLER VE YAPTIRIMLAR

 

I- İŞYERİNİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ   

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

II- EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ     

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

III- GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNE DAİR YÜKÜMLÜLÜK       

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C-YAPTIRIM      

IV- İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMEYEN VE SÜRESİ BİR YILDAN AZ SÜREN İŞLERDE YAZILI BELGE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ              

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C-YAPTIRIM      

V- ÇAĞRI ÜZERİNE İŞÇİ ÇALIŞTIRMALARDA YÜKÜMLÜLÜK                

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C-YAPTIRIM      

VI- İŞ SÖZLEŞMESİ SONA EREN İŞÇİYE ÇALIŞMA BELGESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ            

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C-YAPTIRIM      

VII- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMADA İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ        

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- Hangi Haller Toplu İşçi Çıkarmaya Girer

2- Toplu İşçi Çıkarma Nedenleri 

3- Toplu İşçi Çıkarılmasında Dikkate Alınmayacak İşçiler           

4- Toplu İşçi Çıkarmada Bildirim Yapılacak Yerler ve Bildirim Süreleri      

5- İşveren İle İşyeri Sendika Temsilcileri Arasında Görüşme      

6- Toplu İşçi Çıkarmalarda İşverenin İşçilere Karşı Yükümlülükleri            

7- İşverenin Birden Çok İşyeri Varsa Toplu Çıkarma Nasıl Hesap Edilecek 

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

VIII- ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER     

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- Kimler Özürlü ve Eski Hükümlüdür        

2- Özürlü, Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru İşçilerin Çalıştırma Oranları ve Oranların Tespiti   

3- Çalıştırılacak İşçilerin Temini

4- Türkiye İş Kurumundan İşçi Talebine İlişkin Esas ve Usuller 

5- Çalıştırılacak Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İşçi Sayısının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar           

6- İşçi Sayılarının Tespitinde Bazı Özellikli Durumlar

7- Özürlü Ve Eski Hükümlü İşçilerin İstihdam Edilemeyeceği İşler             

8- Özürlü ve Eski Hükümlü işçi İstihdamı İle İlgili Özellikli Durumlar         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C-YAPTIRIM      

IX- ÜCRETE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

X- ÜCRET HESAP PUSULASI DÜZENLENMESİ        

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XI- ÜCRET KESME CEZASI UYGULAMASI              

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C-YAPTIRIM      

XII- ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET ÖDENMEMESİ          

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XIII- FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA UYGULAMASI VE ÜCRETİ              

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XIV- YÜZDE USULÜNÜN UYGULANDIĞI İŞYERLERİNDE YÜZDELERİN BELGELENMESİ         

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XV- YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASI            

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XVI- YILLIK İZİN ÜCRETİ        

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XVII- GENEL OLARAK YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDEKİ DÜZENLEMELER             

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XVIII- İŞ SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDE İZİN ÜCRETİ       

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XIX- ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK  

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- Günlük Çalışma Süresi           

2- Haftalık Normal Çalışma Süresi              

3- Günlük Çalışma Süresinin Duyurulması ve Belgelenmesi       

4- Denkleştirme Esasına Göre Çalışma       

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XX- GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNDEN DAHA AZ ÇALIŞILACAK İŞLER   

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XXI- TELAFİ ÇALIŞMASININ USUL VE ESASLARI   

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XXII- KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER 

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- Kısa Çalışmayı Doğuran Nedenler          

2- Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin Bazı Kavramların Tanımları         

3- Kısa Çalışmanın Bildirilmesi  

4- İşverenin Yapacağı Bildirimde Bulunması Gereken Hususlar

5- Kısa Çalışma Talebinin Uygunluk Tespiti               

6- Kısa Çalışma Uygulamasının Yararları    

7- Kısa Çalışma Ödeneğine Hak Kazanmanın Koşulları              

8- Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı           

9- Kısa Çalışma Ödeneğinin Ödenmesi       

10- Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi     

11- Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi     

12- Kısa Çalışmada İşsizlik Ödeneğinin Ödendiği Sürenin Emeklilikte Dikkate Alınmaması        

13- Kısa Çalışma Ödeneğinin Haczedilememesi          

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XXIII- ARA DİNLENMESİ         

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XIV- POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI, GECE SÜRESİ VE GECE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER    

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- Postalar Halinde Çalışma       

2- İşçi Postalarının Sayısı           

3- İşçilere Sağlık Raporu Alınması, Sağlık Raporlarının ve İsim Listelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne Verilmesi   

4- Postalarda Çalışan İşçilerin İşyerinde İlan Edilmesi               

5- Gece Çalışma Süresi              

6- Postaların Değişmesi             

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL               

C- YAPTIRIM     

XV- ÇOCUK VE GENÇLERİN ÇALIŞTIRMA YASAKLARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER          

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- Çocuk ve Genç İşçinin Tanımı

2- Çocukların Çalıştırılma Yaşı   

3- Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler       

4- Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler 

5- Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XVI- YER VE SU ALTINDA ÇALIŞTIRMA YASAĞI    

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XVII- GECE ÇALIŞTIRMA YASAĞI           

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XVIII- KADIN İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- Kadın İşçilerin Doğum İzni    

2- Doğum Sonrası Ücretsiz İzin  

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XIX- ÖZLÜK DOSYASI DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ             

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL               

C- YAPTIRIM     

XX- YÖNETMELİKLERE (HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE) UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ       

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- Yönetmeliğin Kapsamı           

2- Çalışma Dönemi     

3- Çalışma Süresi       

4- Günlük Çalışma Süresi           

5- Ara Dinlenmesi      

6- Hafta Tatili             

7- İşçilerin Posta Halinde Çalışmaları         

8- Fazla Çalışma         

9- Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri

10- İşçilerin Yatacakları Yere veya Oturdukları Yere Götürülmesi                

11- İş Sözleşmesinin Feshinde İşçinin İkamet Ettiği Yere Götürülmesi       

12- İşverenlerin Kayıt ve Belge Tutma Yükümlülüğü   

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL               

C-YAPTIRIM      

XXI- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞÇİ VE İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ        

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL               

C- YAPTIRIM     

XXII- KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ ALMA VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER      

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL               

C- YAPTIRIM     

XXIII- KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ          

A-GENEL AÇIKLAMA          

1- Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alma Gerekliliği      

2- Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alma Yükümlülüğü Bulunan İşyerleri      

3- İşyeri Kurma İzni    

4- İşyeri Kurma İzni Alınması İçin Başvuru

5- İşyeri Kurma İzni Talebinin İncelenmesi 

6- Kurma İzni Almadan Faaliyette Bulunan İşyerlerinin Durumu

7- İşletme Belgesi       

8- İşletme Belgesi Alınması için Başvuru   

9- İşletme Belgesi Talebinin İncelenmesi    

10- Kurma İzni Almadan Faaliyette Bulunan İşyerlerinin İşletme Belgesi Talepleri     

11- İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesinin Yenilenmesi ve Geçersizliği    

12- İşyerinde İşveren ve/veya Unvan Değişikliği         

13- Ek İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi

14- Belediye Valilik ve Kaymakamlıkların Ruhsat Verirken Dikkat Edecekleri Hususlar

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL               

C- YAPTIRIM     

XXIV- İŞİN DURDURULMASI VE İŞYERİNİN KAPATILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERE UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL               

C- YAPTIRIM     

XXV- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU KURULMASI VE KURUL KARARLARINA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ         

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Kurulacağı İşyerleri       

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu        

3- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Görev ve Yetkileri             

4- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Çalışma Usulleri              

5- İşveren veya İşveren Vekilinin Yükümlülüğü          

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL               

C- YAPTIRIM     

XXVI- İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ OLUŞTURULMASI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK  

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- İşyeri Sağlık Birimi Oluşturulması          

2- İşyeri Hekimi Çalıştırması Gereken İşyerleri           

3- İşyeri Hekimi Olarak Kimler Atanabilir    

4- İşyeri Hekiminin Görevlendirilmesi ve İşyeri Hekimliği Sözleşmesi        

5- Risk Yönünden İşyeri Hekimlerinin Hizmet Süresi  

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XXVII- İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELAMAN ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- İş Kazaları              

2- İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırması Gereken İşyerleri

3- İş Güvenliği Uzmanı Olarak Kimler Atanabilir        

4- İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesi       

5- İş Güvenliği Uzmanının Hizmet Süresi   

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XXVIII- AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER            

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XXIX- AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ               

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XXX- ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK İŞÇİLER İÇİN RAPOR ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XXXI- GEBE VEYA ÇOCUK EMZİREN KADINLAR İÇİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ        

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- Gebe, Yeni Doğum Yapmış ve Emziren İşçiler İçin Alınması Gerekli Önlemler        

2- Gebe Ve Emziren İşçilerin Çalışma Koşulları          

3- Gebe ve Emziren İşçilerin İzinleri           

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XXXII- ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLERDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ       

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XXXIII- İŞ VE İŞÇİ BULMAYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER       

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XXXIV- ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİ VE TEFTİŞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER              

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- İş Müfettişleri ve Çalışma Hayatının Denetimi         

2- Yetkili Makam ve Memurlara (İş Müfettişlerine) Yardımcı Olma                

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

 

ÜÇÜNCÜ KİTAP

5953 SAYILI BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRILANLAR ARASINDAKMÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDAKİ (BASIN İŞ KANUNU) KANUN

 

BİRİNCİ BÖLÜM

BASIN İŞ KANUNUNDAKİ CEZALARIN NİTELİĞİ KANUN KAPSAMI VE HAKLARINDAADLİ VE İDARİ PARA CEZALARI UYGULANACAK OLANLAR

 

I-  5953 SAYILI KANUNDAKİ CEZALARIN NİTELİĞİ                

II- BASIN İŞ KANUNUNUN KAPSAMI      

III- HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK OLANLAR           

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİ

 

I- İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER   

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

II- İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESH EDİLMESİNİN USUL VE ESASLARI       

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

 


 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜCRETLERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

 

I- ÜCRETE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER   

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

II- MAHKUMİYET HALİNDE ÜCRET         

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

III- ASKERLİKTE ÜCRET         

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖLÜM TAZMİNATI VE KAZANÇLARININ AZALTILAMAMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

 

I- ÖLÜM TAZMİNATI               

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

II- GAZETECİLERİN KAZANÇLARININ AZALTILAMAMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER     

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YILLIK ÜCRETLİ İZİN VE ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

 

I- YILLIK ÜCRETLİ İZNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER              

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

II- ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER              

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- Normal Çalışma Süresi           

2- Fazla Çalışma         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

 

DÖRDÜNCÜ KİTAP

854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU

 

BİRİNCİ BÖLÜM

DENİZ İŞ KANUNUNDAKİ CEZALARIN NİTELİĞİ, KANUN KAPSAMI VE HAKLARINDAADLİ VE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK OLANLAR

 

I- 854 SAYILI KANUNDAKİ CEZALARIN NİTELİĞİ   

II- DENİZ İŞ KANUNUN KAPSAMI           

III- ADLİ VE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK OLANLAR

A- İŞVEREN      

B- İŞVEREN VEKİLİ           

C- KAPTAN       

IV- ADLİ VE İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR          

 

İKİNCİ BÖLÜM

854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNUNDA PARA CEZALARINA BAĞLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER, FİİLLER VE YAPTIRIMLAR

 

I- YAZILI AKİT YAPMA YÜKÜMLÜLÜ      

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

II- GEMİADAMLARINA ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ    

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

III- ÇALIŞMA BELGESİ DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ            

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

IV- SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ               

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

V- KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER             

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- Genel Olarak Kıdem Tazminatına İlişkin Usul ve Esaslar        

2- Kıdem Tazminatının Ödenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Kıdem Tazminatında Tavan  

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

VI- GEMİ ADAMININ YURDA İADESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER       

A- GENELAÇIKLAMA          

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

VII- GEMİ ADAMININ YURT İÇİNDE İADE ZORUNLULUĞU      

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

VIII- ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER            

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

IX- FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER          

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

X- ÜCRETE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER                  

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XI- İŞVEREN HESABINA İAŞE 

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XII- İKAMET YERLERİ VE İAŞE HAKKINDA YÜKÜMLÜLÜKLER              

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XIII- ASGARİ ÜCRET               

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XIV- ÜCRET KESİNTİSİ CEZASI              

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XV- ZARAR KARŞILIĞI KESİNTİ             

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XVI- YILLIK ÜCRETLİ İZİNLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER         

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XVII- HAFTA TATİLİ                

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XVIII- HAFTA TATİLİ ÜCRETİ  

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XIX- GENEL TATİL ÜCRETİ     

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

 

BEŞİNCİ KİTAP

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 3713 SAYILI KANUNUN KAPSAMI VE HAKLARINDAİDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK OLANLAR

 

I- 3713 SAYILI KANUNUN KAPSAMI        

II- HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK OLANLAR            

III- 3713 SAYILI KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARINA BAĞLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER    

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- Terör Mağduru Çalıştırma Uygulamasına Neden Gerek Duyulmuştur     

2- Tanımlar

3- Terör Mağdurunun Çalışma Hakkını Kullanma Süresi            

4- Terör Mağduru Malüllerin Çalıştırılabilecekleri İşler              

5- Terör Mağduru Çalıştırma Yükümlülüğü                

6- Terör Mağduru Çalıştırma Oranlarının Belirlenmesi              

7- Terör Mağduru İşçilerin Temini             

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

 

ALTINCI KİTAP

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDAKİ KANUN

 

BİRİNCİ BÖLÜM

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDAKİ KANUNUN KAPSAMI VDÜZENLEMELERİ

 

I- 4817 SAYILI KANUNUN KAPSAMI        

II- YABANCI STATÜSÜNDE OLANLAR    

III- 4817 SAYILI KANUN ÖNCESİ DÜZENLEMELER  

IV- 4817 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER      

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

I- 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDAKİ KANUN’A GÖRE İDARİ PARA CEZALARI         

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- İzin Alma Yükümlülüğü         

2- Bildirim Yükümlülüğü           

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

YEDİNCİ KİTAP

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI

 

I- ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI UYGULAMALARINDA İDARİ PARA CEZALARI       

A- GENEL AÇIKLAMA         

1- Özel İstihdam Bürolarının Kurulmasına İzin Verilmesi           

2- Özel istihdam Bürosu Açabilmenin Koşulları        

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

II- ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI UYGULAMALARINDA İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI KURUMA İTİRAZ          

 

SEKİZİNCİ KİTAP

2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU

 

BİRİNCİ BÖLÜM

2821 SAYILI KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

I- 2821 SAYILI KANUN’DA YER ALAN BAZI TANIMLAR          

II- 2821 SAYILI KANUNDA YER ALAN PARA CEZALARI         

A- 2821 SAYILI KANUNDA YER ALAN PARA CEZALARININ NİTELİĞİ   

B- 5252 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDAKİ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE 2821 SAYILI YASADA ASGARİ ÜCRETE BAĞLANAN CEZALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ              

 

İKİNCİ BÖLÜM

2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNUNDA PARA CEZALARINA BAĞLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER VE YAPTIRIMI

     

 I- SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMALARINDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER  

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

II- GENEL KURUL TARAFINDAN SEÇİLEN ÜYELERİN İLAN EDİLMESİ   

A- GENEL AÇIKLAMA         

B. SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

III- SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

IV- İŞE ALINAN, AYRILAN VE ÇALIŞMASI SONA EREN İŞÇİLERİN BİLDİRİLMESİ  

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

V- 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNA GÖRE İŞÇİ SAYILANLAR      

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

VI- SENDİKA ÜYELİĞİNİN ŞARTLARI      

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

VII- İŞÇİ SENDİKASI VE KONFEDERASYONU YÖNETİCİLİĞİNİN TEMİNATI            

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

VIII- SENDİKAYA ÜYE OLUP OLMAMA HÜRRİYETİNİN TEMİNATI          

A- GENELAÇIKLAMA          

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

IX- SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN GİDERLERİ           

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

X- BİLANÇO VE ÇALIŞMA RAPORU GÖNDERME ZORUNLULUĞU          

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XI- 2821 SAYILI KANUNA GÖRE DİĞER YASAK FAALİYETLER               

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XII- TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR  

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XIII- DEFTER VE KAYITLAR İÇİN UYGULANACAK KURALLAR              

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

XIV- SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN GELİRLERİ         

A- GENEL AÇIKLAMA         

B- SUÇU OLUŞTURAN FİİL

C- YAPTIRIM     

 

DOKUZUNCU KİTAP

PARA CEZALARI HAKKINDA KABAHATLER KANUNU’NUN UYGULAMASI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KABAHATLER KANUNU’NUN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL İLKELER

 

I- GENEL KANUN NİTELİĞİ     

II- KANUNÎLİK İLKESİ             

III- ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA    

IV- YER BAKIMINDAN UYGULAMA         

 

İKİNCİ BÖLÜM

KABAHATTEN DOLAYI SORUMLULUĞUN ESASLARI

 

I- KABAHATİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ   

II- ORGAN VEYA TEMSİLCİNİN DAVRANIŞINDAN DOLAYI SORUMLULUK             

III- KAST VEYA TAKSİR          

IV- HATA 

V- HAKLARINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK OLANLAR 

VI- HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ İLE KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER             

VII- KABAHATE TEŞEBBÜS    

VIII- KABAHATİN İŞLENİŞİNE İŞTİRAK   

IX- İÇTİMA              

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İDARÎ YAPTIRIMLAR

 

I- YAPTIRIM TÜRLERİ             

II- İDARÎ PARA CEZASI          

III- İDARÎ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ

IV- İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİ 

V- KANUN YOLUNA BAŞVURMADAN İDARİ PARA CEZASININ ÖDENMESİNDE İNDİRİM       

VI- İDARİ PARA CEZALARININ ARTIŞI   

VII- İDARİ PARA CEZALARI HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAK MİKTAR        

VIII- KABAHATLERDE SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI              

IX- KABAHATLERDE YERİNE GETİRME ZAMANAŞIMI            

X- KABAHATLERDE SORUMLULUK (HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK OLANLAR)              

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İDARİ YATIRIM KARARI VERME YETKİSİ VE KANUN YOLLARI

 

I- İDARÎ YAPTIRIM KARARI VERME YETKİSİ          

II- CUMHURİYET SAVCISININ KARAR VERME YETKİSİ          

III- MAHKEMENİN KARAR VERME YETKİSİ            

IV- İDARÎ YAPTIRIM KARARI TUTANAĞINDA BULUNMASI GEREKENE HUSUSLAR              

V- İDARÎ YAPTIRIM KARARININ TEBLİĞİ               

VI- İDARÎ YAPTIRIM KARARININ İLGİLİ GERÇEK KİŞİNİN HUZURUNDA VERİLMESİNDE TEBLİĞ         

VII- İDARÎ YAPTIRIM KARARININ TÜZEL KİŞİLİĞE VERİLMESİNDE TEBLİĞ          

VIII- KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME     

IX- İDARİ YAPTIRIM KARARININ İDARECE GERİ ALINMASI   

X- MAHKEME MASRAFLARININ VE VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMESİ   

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İDARİ PARA CEZALARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİNDE GÖREVLİ VYETKİLİ ADLİ YARGI ORGANLARI

 

I- CEZA MAHKEMELERİNİN KURULUŞU 

II- SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ

III- AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ

IV- SULH CEZA VE AĞIR CEZA MAHKEMESİ İLE İLGİLİ ORTAK DÜZENLEMELER 

 

ALTINCI BÖLÜM

İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI ADLİ YARGIDA BAŞVURU VE İTİRAZ

 

I- İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI SULH CEZA MAHKEMESİNE BAŞVURU         

A- BAŞVURU YOLU           

B- BAŞVURUNUN İNCELENMESİ       

II- İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN SULH CEZA MAHKEMESİNİN KARARINA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ           

A- SULH CEZA MAHKEMESİ KARARINA İTİRAZ                 

B- SULH CEZA MAHKEMESİ KARARINA İTİRAZ SÜRESİ    

C- AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN İTİRAZI, İNCELEMESİ VE KARAR VERMESİ      

III- İDARÎ YAPTIRIM KARARININ AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE VERİLMESİ HALİNDE İTİRAZ

 

ONUNCU KİTAP

BİRİNCİ BÖLÜM

İDARİ PARA CEZALARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİNDE GÖREVLİ VYETKİLİ İDARİ YARGI ORGANLARI

 

I- GENEL BİLGİ       

II- İDARE MAHKEMELERİ       

A- KURULUŞU VE OLUŞUMU            

B- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN OLUŞUMU           

C- GÖREVLERİ  

1- Genel Olarak İdare Mahkemelerinin Görevleri        

2- İdare Mahkemelerinin Tek Hakimle Çözeceği Davalar             

3- İdare Mahkemesi Başkanlarının Görevleri              

4- İdare Mahkemesi Üyelerinin Görevleri    

II- BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ           

A- KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ               

B- GÖREVLERİ  

1- Bölge İdare Mahkemesinin Görevleri     

2- Bölge İdare Mahkemesi Başkanlarının Görevleri    

3- Bölge İdare Mahkemesi Üyelerinin Görevleri         

III- GÖREV UYUŞMAZLIĞI       

A- GÖREV KONUSUNUN MAHKEMECE İNCELENMESİ       

B- GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ       

1- Danıştay Dava Daireleri Arasındaki Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  

2- İdare ve Vergi Mahkemeleri Arasındaki Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi            

3- Danıştay ile İdare Mahkemesi Arasındaki Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi         

IV- İDARİ YARGIDA YETKİ      

A- GENEL OLARAK YETKİ  

B- MAHKEMECE YETKİ İTİRAZININ İNCELENMESİ            

C- YETKİ UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ        

 

İKİNCİ BÖLÜM

İDARİ DAVALAR, YÜRÜTMENİN DURDURULMASI, DAVA AÇMA SÜRELERİ VE İDARPARA CEZASININ TARAFLARI  

 

I- İDARİ DAVALAR  

A- TAM YARGI DAVALARI  

B- İPTAL DAVALARI           

1- Yönetsel İşlemlerin İptal Nedenleri         

2- Yönetsel İşlemin Unsurları     

C- İPTAL VE TAM YARGI DAVASI İLE İLGİLİ BAZI ÖZELLİKLİ DURUMLAR           

D- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI   

1- Genel Bilgi             

2-Yürütmenin Durdurulması İsteminde Bulunma Gereği            

3- Yürütmenin Durdurulmasının Koşulları 

4- Yürütmenin Durdurulması İstemleri Sonucunda Verilen Kararlara İtiraz Mercileri ve İtiraz Süresi          

5- Yürütmenin Durdurulması İle İlgili Özellikli Durumlar           

E- DAVA AÇMA SÜRELERİ

1- Sürelerle İlgili Genel Esaslar  

2- Dava Açmada Genel Süre       

3- Özel Kanunlarda Belirtilen Dava Açma Süreleri      

4- Üst Makamlara Başvurulması Halinde Dava Açma Süresi        

5- Görevli Olmayan Yere Başvurulması Durumunda Dava Açma Süresi      

6- Dava Açma Süresinin Başlaması            

7- Mücbir Sebeplerin Dava Açma Süresine Etkisi       

8- Dava Açma Süresinin Geçirilmesinin Sonucu         

F- İDARİ PARA CEZASININ TARAFLARI             

1- Davacı    

2- Davalı     

3- Dava Ehliyetinin Mahkemece Kendiliğinden Dikkate Alınması                

4- Davanın Taraflarının Değişmesi             

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DAVA DİLEKÇESİNİN DÜZENLENMESİ

 

I- GENEL OLARAK DAVA DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR       

II- DAVA DİLEKÇESİNİN ŞEKLİ               

A- HİTAP BÖLÜMÜ            

B- YÜRÜTMEYİ DURDURMA, DURUŞMA, KEŞİF, BİLİRKİŞİ VEYA DELİL TESPİTİ TALEPLERİ             

C- DAVACININ ADI SOYADI(VARSA ÜNVANI) VE ADRESİ   

1- Davacının Gerçek Kişi Olması                

2- Davacının Tüzel Kişi Olması   

3- Davacının Kanuni Temsilcisinin Olması

4- Davacının Vekilinin Olması     

5- Davalı     

6- Dava Konusu         

7- Olaylar   

8- Dava Konusu İşlemin Tebliğ Tarihi        

9- Dava Nedenleri       

10- Sonuç ve İmza      

11- Dava Dilekçelerine İlişkin Özellikli Durumlar        

D- DİLEKÇEDEKİ EKSİKLİK VE YANLIŞLIKLARIN SONUÇLARI            

1- Şekli Unsurlara Aykırılık        

2- Dilekçenin Ehliyetsiz Kimse Tarafından İmzalanması             

3- Vekilin Avukat Olmaması        

4- Davalı İdarenin Gösterilmemesi veya Yanlış Gösterilmesi       

5- Davaya Konu İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Olmaması          

6- İdari Yargılama Usulü Kanununun 5. maddesine Aykırılık      

E- DAVA DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YERLER   

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA DİLEKÇELERİNİN İNCELENMESİ DAVANIN YÜRÜTÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI

 

I- DAVA DİLEKÇESİNİN KAYDI HARÇ VE POSTA ÜCRETLERİ                

II- DİLEKÇE ÜZERİNDE İLK İNCELEME VE İLK İNCELEME SONUCUNDA VERİLECEK KARARLAR        

A- DİLEKÇELER ÜZERİNDE İLK İNCELEME KONULARI      

B- İLK İNCELEME SONUCUNDA VERİLECEK KARARLAR    

C- TEBLİGAT VE CEVAP VERME        

D- DAVANIN GÖRÜLMESİ  

E- DURUŞMA    

1- Duruşma Yapılabilecek Durumlar           

2- Duruşmalara İlişkin Esaslar    

3- Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi          

F- DOSYALARIN İNCELENMESİ VE KARAR        

1- Dosyaların İncelenmesi          

2- Sonradan İbraz Edilen Belgelerin Durumu             

3- Taraflarda Meydana Gelecek Değişiklikler              

4- Tebligat Yapılamaması Durumu              

5- Davanın Karara Bağlanması   

6- Kararların İçeriği    

7- Kararların Saklanması ve Tebliği            

8- Kararların Uygulanması         

G- KARARLARIN AÇIKLANMASI         

H- YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İDARE MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

 

I- GENEL BİLGİ       

II- KANUN YARARINA BOZMA (TEMYİZ) 

III- YARGILAMANIN YENİLENMESİ         

A- GENEL BİLGİ 

B- YARGILAMANIN YENİLENMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR             

C- YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE GÖREVLİ YARGI YERİ            

D- YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ  

E- YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE SÜRE     

F- YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİNDE BULUNMA  

G- YARGILAMANIN YENİLENMESİ DİLEKÇESİ    

H- YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN İNCELENMESİ VE KARAR        

 

ONBİRİNCİ KİTAP

İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞİNDE USÜL VE ESASLAR

 

 I- TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER          

II- TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER        

A- VEKİL VE MÜMESSİLLERE TEBLİGAT            

B- TÜZEL KİŞİ VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT             

C- ASKERİ ŞAHISLARA TEBLİGAT     

D- AYNI KONUTTA OTURAN KİŞİLERE VEYA HİZMETÇİYE TEBLİGAT

E- BELLİ BİR YERDE VEYA EVDE MESLEK VE SANAT İCRA EDENLERE TEBLİGAT             

F- OTEL, HASTANE, FABRİKA VE MEKTEP GİBİ YERLERDE TEBLİGAT              

G- TUTUKLU VE MAHKUMLARA TEBLİGAT        

H- BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİPLERİNE TEBLİGAT  

III- TEBLİĞ YAPILACAK ŞAHSIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ HALİNDE YAPILACAK TEBLİGAT        

IV- TEBLİG İMKÂNSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA           

V- YAŞ VE EHLİYET ŞARTI      

VI- TEBLİĞ MAZBATASI         

VII- OKUMA YAZMA BİLMEYENLERE YAPILACAK TEBLİGATIN ESASLARI           

VIII- İLANEN TEBLİGAT          

IX- USULSÜZ TEBLİĞİN HÜKMÜ             

X- RESMİ VE ADLİ TATİL GÜNLERİNDE TEBLİGAT

XI- ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMEMESİ HALİNDE YAPILACAK TEBLİGATIN HÜKMÜ  

 

ONİKİNCİ KİTAP

YARGI KARARLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İDARE VE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARAR ÖRNEKLERİ

 

Ø YARGI KARARLARI   

 

İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİGAT KANUNU İLE İLGİLİ YARGI KARARI ÖZETLERİ

 

Ø TEBLİGAT KANUNU İLE İLGİLİ YARGI KARAR ÖZETLERİ        

Ø İŞ KANUNU

Ø SENDİKALAR KANUNU             

Ø YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN          

Ø TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 

Ø BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDAKİ KANUN    

Ø DENİZ İŞ KANUNU     

Ø KABAHATLER KANUNU            

Ø İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU        

Ø ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ               

Ø UYGULAMA İÇ GENELGESİ SIRA NO: 2006/1