ETKİN İHRACAT YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İHRACAT SÖZLEŞMELERİ VE PROFORMA FATURALAR

 

I-      GİRİŞ            

A-   İHRACAT SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ VE AÇIKLAMALARI           

B-   PROFORMA FATURA ÖRNEKLERİ VE AÇIKLAMALARI           

 

İKİNCİ BÖLÜM

İHRACATTA TESLİM ŞEKİLLERİ

INCOTERMS 2000

 

I-      INCOTERMS NEDİR?

A-  HALEN KULLANILAN 13 INCOTERMS              

B-  İHRACATÇILARIN INCOTERMSLERLE İLGİLİ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR       

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ

 

I-      PEŞiN ÖDEME VE PREFİNANSMAN      

A-   DÖVİZ BEYAN TUTANAĞI

B-   MAL MUKABİLİ ÖDEME  

C-   VESAiK MUKABiLi ÖDEME             

D-   AKREDiTiFLİ ÖDEME       

1-  Akreditif Çeşitleri         

a-   Kabili Rücu (Dönülebilir) Akreditif     

b-   Gayri Kabili Rücu (Dönülemez) Akreditif          

c-   Teyitli Akreditif       

d-   Teyitsiz Akreditif    

2-  Ödeme Şekillerine Göre Akreditifler         

a-   Görüldüğünde Ödemeli Akreditif       

b-   Vadeli Akreditif      

c-   Kabul Kredili Akreditif          

d-   İştiralı Akreditif       

3-  Ticari işlemlerde Kullanım Alanlarına Göre Akreditif Türleri

a-   Rotatif Akreditif     

b-   Devredilebilir Akreditif          

c-   Bölünebilir Akreditif              

d-   Red Clause Akreditif             

e-   Green Clause Akreditif         

f-    Karşılıklı (Back to Back) Akreditif       

g-   Stand-by akreditif(Teminat Akreditifi)               

4-  Akreditif Uygulaması   

a-   Görüldüğünde Ödemeli Teyitli Akreditif Örneği              

b-   Kabul Kredili Teyitli Akreditif Örneği

5-  Akreditif Açılmasında Kullanılan Mesaj Tipi           

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAMBİYO MEVZUATI

 

I-      İHRACAT HESAPLARININ KAPATILMASINDA YENİ KOLAYLIK   

A-   İHRACAT BEDELLERİNİN KAMBİYO MEVZUATINA GÖRE KAPATILMASI          

B-   İHRACATTA KAMBİYO MEVZUATIYLA İLGİLİ İŞ AKIŞI             

C-   İHRACAT BEDELLERİNİN MAHSUBU VE ÖZEL TAKAS YOLUYLA KAPATILMASI             

D-   VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACAT BEDELLERİNİN KAPANMASI

II-     KAMBİYO MEVZUATINA GÖRE SERBEST KULLANIMA BIRAKILAN VE TERKİN EDİLEN BAKİYE iHRACAT BEDELLERİNİN MUHASEBE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ       

III-    İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ               

IV-   KAMBİYO MEVZUATIN GÖRE SERBEST KULLANIMA BIRAKILAN (%30) VE TERKİN EDİLEN (100 BİN İLE 200 BİN DOLAR) İHRACAT TUTARININ MUHASEBE KAYITLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ    

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İHRACAT MUHASEBESİ

 

I-      TEK DÜZEN HESAP PLANI İÇİNDE YER ALMASI GEREKEN DIŞ TİCARET İLE İLGİLİ HESAPLAR        

A-   HESAP PLANINDA YER ALAN, İHRACAT İLE İLGİLİ HESAPLARA AİT AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI    

B-   YURT DIŞINDAN EFEKTİF OLARAK GETİRİLEN İHRAÇ BEDELLERİNE AİT UYGULAMA 

C-   KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ HESAPLAR        

D-   61 NO’LU TEBLİĞE GÖRE BAVUL TİCARETİ               

E-   İHRAÇ KAYDIYLA MAL TESLİM EDİLMESİ 

1-  İhraç Kaydıyla Mal Satın Alan İhracatçılar Açısından           

2-  İhraç Kaydıyla Mal Satanlar Açısından    

 

 

ALTINCI BÖLÜM

İHRACATTA KULLANILAN BELGELER

 

I-      İHRACATTA KULLANILAN BELGELER               

A-   TİCARİ FATURALAR         

B-   PROFORMA FATURA      

C-   ORJİNAL FATURA             

D-   NAVLUN FATURASI          

E-   EŞYANIN ORDİNOSU       

F-    KONŞİMENTO   

G-   ÖZET BEYAN     

H-   ÇEKİ LİSTESİ     

I-     KOLİ LİSTESİ     

İ-     HAMULE SENEDİ             

J-    HELAL BELGESİ               

K-   RADYASYON BELGESİ   

L-    A.T.R BELGESİ  

M-  KONSOLOSLUK FATURASI            

N-   DİĞER BELGELER            

O-   MENŞE ŞEHADETNAMESİ            

Ö-   EUR 1 BELGESİ

P-   EUR MED BELGESİ         

R-   SİGORTA POLİÇESİ         

S-   SAĞLIK SERTİFİKASI      

Ş-   ANALİZ RAPORU               

T-    KOLİ MÜFREDAT LİSTESİ              

U-   MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN BELGELER

Ü-   GÜMRÜK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  

1-  Tarife              

2-  Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası           

3-  Üçüncü Ülke Kavramı  

4-  Serbest Dolaşıma Giriş

5-  Antrepo         

6-  Dahilde İşleme Rejimi   

7-  Gümrük Beyannamesi

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI VE UYGULAMALARI

 

I-      NASIL İHRACATÇI OLUNUR?

II-     İHRACAT ŞEKİLLERİ VE PROSEDÜRLERİ          

A-   ÖZELLİK ARZ ETMEYEN İHRACAT               

B-   İHRAÇ KAYITLI SATIŞ      

C-   KAYDA BAĞLI İHRACAT  

D-   TRANSİT TİCARET           

E-   KONSİNYE İHRACAT       

F-    GEÇİCİ İHRACAT (HARİÇTE İŞLEME REJİMİ)           

G-   TAMİR AMAÇLI ÇIKIŞ      

H-   KREDİLİ İHRACAT             

I-     BEDELSİZ İHRACAT         

İ-     BAĞLI MUAMELE VEYA TAKAS YOLUYLA YAPILACAK İHRACAT       

III-    YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK HİZMETLER   

A-   TİCARİ KİRALAMA YOLUYLA YAPILACAK İHRACAT

B-   YURT DIŞI FUAR VE SERGİLERE KATILMA               

C-   İTHAL EDİLMİŞ MALIN İHRACI       

D-   MAHRECİNE İADE            

E-   GERİ GELEN EŞYA          

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ

 

I-      ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ   

A-   ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ SINIFLARI        

B-   ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ İÇİN ARANACAK GENEL KOŞULLAR        

C-   ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ ALMAK İÇİN ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR            

D-   ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ AVANTAJLARI

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

DEVLET YARDIMLARI VE KOSGEB KOBİ DESTEKLERİ

 

I-      DEVLET YARDIMLARI VE KOSGEB KOBİ DESTEKLERİ  

II-     AR-GE YARDIMI        

A-   TUBİTAK/AR-GE UYGULAMA ÖRNEĞİ        

1-     Proje ve Kuruluş Bilgileri         

2-     Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği ve Teknolojik Düzeyi Ve Yenilikçi Yönü  

3-     Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı      

4-     Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği        

5-     Proje Bütçesi             

B-   AR-GE ÖRNEĞİ 2              

1-     Proje Ön Bilgileri       

2-     Kuruluş Bilgileri        

3-     Proje Tanıtımı            

III-    YURT DIŞINDA DÜZENLENEN FUARLARA MİLLİ KATILIM VE BİREYSEL KATILIMIN DESTEKLENMESİ            

A-   FUAR YARDIMI İLE İLGİLİ UYGULAMA        

IV-   YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ 

A-   OFİS MAĞAZA YARDIMI İLE İLGİLİ UYGULAMA       

B-   PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ      

C-   PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ÖRNEĞİ        

V-    ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ      

VI-   EĞİTİM YARDIMI       

VII-  TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI TANITIM VE TUTUNDURMASI İLE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ    

A-   FAYDALANAN HEDEF KİTLE         

B-   DESTEKLENEN FAALİYETLER      

C-   DESTEKTEN YARARLANMA KOŞULLARI VE BAŞVURU         

VIII- İSTİHDAM YARDIMI  

IX-   TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ        

X-    KOSGEB DESTEKLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ       

A-   KOBİ TANIMI      

1-     KOSGEB Veritabanına Üyelik Başvurusu İşlemleri            

2-     Stratejik Yol Haritası Doldurulması ve Genel Destek Protokolü İmzalanması

3-     Program ve Hedefe Uygun Öngörülen Destekler İçin Plana Uygun Başvuru Süreci    

4-     Hizmet Alım Sürecinin Tamamlanması ve Destek Ödemelerinin Talep Edilmesi            

B- UYGULAMA ÖRNEKLERİ  

1- Bilgisayar Yazılımı Desteği         

2- Nitelikli Eleman Desteği               

C-   EŞLEŞTİRME DESTEĞİ  

KAYNAKÇA